VentureLab@SLU - Katalysator för gröna innovationer

Med fokus på innovationer inom de gröna näringarna och spännande transdisciplinära samarbeten skapar VentureLab@SLU förutsättningar för studenter som vill starta egna företag eller utveckla egna verksamheter och idéer under studietiden.

Ny aktör med 20-års erfarenhet
- Konceptet VentureLab kommer ursprungligen från Lunds universitet. När SLU Holding tog initiativ till att starta upp ett nytt innovationsstöd för studenter i Alnarp 2017 samarbetade vi direkt från start med Lunds universitet. Vi kom igång snabbt, fick del av deras kunskap och deras nästan 20-åriga erfarenhet av att driva en välfungerande verksamhet. Det betydde mycket för oss, säger Robin Meijer, projektledare VentureLab@SLU.

Snabbare utveckling via transdisciplinärt samarbete
Samarbetet har fortsatt. Att bygga relationer mellan de båda universiteten och mellan studenterna är fortfarande en betydelsefull och strategisk del i arbetet.

- Vi vill uppmuntra och ge ökad möjlighet till transdisciplinära samarbeten. Hos oss på SLU finns stor kunskap inom de gröna näringarna – och vid Lunds universitet finns stor kunskap inom bland annat programmering, ekonomi och teknik. Kunskap som är värdefull i innovationsarbetet. Genom att samarbeta är vår övertygelse att utvecklingen kan gå smidigare och snabbare.

Samarbetet sträcker sig också över sundet till Danmark. Vid flera event som VentureLab@SLU arrangerar har studenter från både Lunds universitet och SLU Alnarp möjlighet att utveckla lösningar ihop med studenter från universiteten i Köpenhamnsområdet inom ramen för samarbetsprojektet Entrepreneurship Hubs.

Event skapar viktiga möten
- För oss är det viktigt att hela tiden vara på tå, ha bra koll på omvärlden och veta vad som intresserar våra studenter för att erbjuda riktigt, riktigt attraktiva event som man vill delta i. Två större återkommande event är våra inspirationsluncher och trendspaningsevent.

Till inspirationsluncherna bjuds företag och entreprenörer från de gröna näringarna in för att dela med sig av sitt arbete, sin kunskap och sin erfarenhet. Fokus ligger på innovationer som är aktuella och intressanta. Nya matinnovationer och idéer för hållbar matproduktion, stad- och landskapsutveckling är exempel på sådana attraktiva ämnesområden som lockar många deltagare.

Trendspaningseventen har en annan inriktning. Här möts industrin, startups och forskare från både Lunds universitet och SLU i diskussioner och paneldebatter om aktuell forskning, trender och möjligheter inom ett visst temaområde. Ett stimulerande och framgångsrikt koncept med öppna diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan olika discipliner. Ytterligare en aktivitet där det transdisciplinära samarbetet står i fokus är Alnarps kommande hackaton.

- Med ett Hackaton tar vi det ett steg till. Hackaton är en utmanande lagtävling. Lagen sätts ihop med studenter från olika universitet och med olika bakgrund där olika discipliner blandas. Utmaningen är att tillsammans lösa ett case och presentera bästa lösningen. Det är både spännande, underhållande men kanske framförallt, en bra erfarenhet när man längre fram har en idé och vill starta en verksamhet över universitetsgränserna.

Innovationer med potential
Robin ser positivt på framtiden. Efter några års verksamhet upplever han att man börjar nå igenom bruset, få in fler idéer och få kontakt med fler studenter som är intresserade av en förändring. En förändring där ett företag kan vara en möjlig väg att förverkliga sin egen idé.

Vår roll är att rusta studenterna tills de är redo att skala upp sina affärsidéer i en ny verksamhet. Förhoppningsvis kommer vi då också att få se några bolag etablera sig bland de andra företagen i Alnarps Green Innovation Park. Men i nuläget befinner sig de flesta i en utvecklingsfas. Flera av idéerna och projekten är inriktade på växtbaserade matinnovationer. Andra arbetar med innovationer inom området digitala verktyg för användning inom jordbruket och vi ser också flera lösningar som är på gång när det gäller prototyper för nya odlingssystem.

Boost för gröna näringar
Att det finns ett stöd för studenter som vill ta sina idéer vidare, utveckla nya lösningar och bidra med ny kunskap menar Robin är en essentiell del i universitetets verksamhet.

- Om ett innovationskontor med fokus på studenter saknas kan det begränsa de gröna näringarna. Stödet behövs för att vi ska få se nya lösningar och få mer kunskap när det gäller områden som klimat och hållbarhet. Ett välfungerande innovationskontor innebär också att universitetens attraktionskraft ökar. Att erbjuda stöd till studenter som vill utveckla egna idéer under sin studietid är lika angeläget som att stötta forskare och entreprenörer i deras innovationsarbete, säger Robin Meijer, projektledare VentureLab@SLU (som i fulla drag njuter av samarbetet med studenterna på SLU Alnarp och all den energi deras engagemang ger).

För mer information om VentureLab@SLU och SLU Holding kontakta
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., projektledare VentureLab@SLU

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35