Hans Berggren (foto Olof Abrahamsson) och Annika Bergman – nya styrelseledamöter i SLU Holding

Hans Berggren och Annika Bergman – nya styrelseledamöter i SLU Holding

Nu breddar vi kompetensen i vår styrelse med två nya ledamöter, Annika Bergman och Hans Berggren. Med bred erfarenhet från näringslivet och branschorganisationer inom de gröna näringarna blir Annika och Hans ett spännande tillskott till vår styrelse.

Annika, kan du berätta lite om din bakgrund?
Jag är lantmästare (utbildad på SLU), bördig från Halland, men bor numera i Örebro. Som företagare är jag delägare i ett lantbruk med integrerad grisproduktion och växtodling samt ett konsultföretag inom ledarskap och organisation. Jag är även författare.

Vad kommer du att bidra med i styrelsearbetet?
Genom min erfarenhet av att driva företag och mitt engagemang i olika intresseorganisationer (bland annat LRF och SLF) har jag en bred kunskap om – och ett stort nätverk inom – de gröna näringarna. Med bakgrund av detta ser jag fram emot att kunna bidra till och skapa förutsättningar för att kunskap från SLU kommer till användning i samhället. 

Hans, berätta lite om dig själv, vad har du för bakgrund?
Jag har en agronomexamen från SLU och inledde min karriär på Hushållningssällskapet där jag drev olika utvecklingsprojekt. Därefter har jag arbetat på Sveriges Stärkelseproducenter där jag haft olika roller. Sedan 2010 är jag VD för föreningen och de svenska dotterbolagen.

Vad ser du fram emot att arbeta med i SLU Holdings styrelse?
Jag har i olika roller arbetat med utvecklingsprojekt under hela min karriär och har därav ett stort intresse för, och kunskap om, hur man tar idéer till marknad. Det ser jag fram emot att kunna bidra till.

Vi på SLU Holding välkomnar våra nya styrelseledamöter och vill samtidigt passa på att tacka de avgående ledamöterna Sten Moberg och Simon Fredriksson för deras insatser. Sten har med sina 17 år i styrelsen starkt bidragit till att utveckla SLU Holdings verksamhet.

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Telefon: 018 - 67 25 35