William Lidberg, forskare vid SLU i Umeå, är en av vinnarna i Venturecup Nords startup 2023

SLU-bolag vinner kategorin ”Impact maker” i startup-tävling

Grattis William Lidberg, forskare vid SLU i Umeå, och grundare av bolaget Geografisk intelligens! Företaget är en av vinnarna i Venture Cup Nords startup 2023 och går nu vidare till Sverigefinalen.

Geografisk intelligens erbjuder planeringsunderlag i form av detaljerade kartor. Dagens kartor är ritade manuellt från flygbilder och eftersom de nordiska länderna i stort sett täcks av skog så saknas information om vad som finns under träden. Samtidigt ställs allt högre krav på detaljerad planering av markanvändning i de spatiala näringarna som skogsbruk. För att möta de kraven krävs bättre planeringsunderlag i form av mer detaljerade kartor. Geografisk intelligens är en kraftfull kombination av geografiska data och artificiell intelligens som kan användas för att lösa det problemet genom utvecklingen av nya kartor.

Juryns motivering:
"Med en kraftfull kombination av fakta och framtidens teknik har teamet med stark kompetens skapat en tjänst som kommer att ge oss positiv impact på flera utvecklingsmål i Agenda 2030."

Läs mer om Geografisk Intelligens här!

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35