Arevo på Umeågalan. Foto: Maria Klintenäs

Grattis Arevo! Årets university spin-off i Umeå.

Växtodlingsföretaget Arevo utsågs till årets mest framgångsrika bolag baserad på akademisk forskning i samband med Umeågalan.

Arevo erbjuder produkter och lösningar för växtodling som ger hög tillväxt och klimatnytta. Produkterna baseras på världsledande forskning, från bl.a. SLU, kring växters näringsupptag.

När en skogsplanta sätts ut på hygget måste rötterna snabbt etablera kontakt med omgivande mark för att säkra överlevnaden och den framtida tillväxten. Med hjälp av Arevos produkt arGrow® Granulat stimuleras tillväxten av både plantans rötter och skott vilket bidrar till plantors överlevnad och tillväxt i skogen.

Läs mer på Arevos hemsida.

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35