IVA:s 100-lista 2023

Är du nästa SLU-forskare på IVA:s 100-lista?

Under åren har SLU:s forskare varit framgångsrika i att ta sig in på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista. Nu är årets ansökan öppen. Till årets lista söks forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

Syftet med IVAs 100-lista är att sätta ljuset på samtida forskning, och underlätta för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter.

– Med IVAs 100-lista ökar vi forskningsprojektens synlighet och möjlighet att komma till nytta. Genom åren har IVA valt ut och lyft fram närmare 300 forskningsprojekt och därigenom underlättat för forskare och företag att hitta varandra för att skapa innovationer och nya affärsmöjligheter, säger Tuula Teeri, vd på IVA

Ansök senast den 28 februari 2023 via denna länk.

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35