Kenneth Alness får KSLA:s Stora Guldmedalj

Medaljen delas ut för synnerligen framstående livsgärning inom akademiens arbetsfält.

Kenneth Alness har genom en rad banbrytande innovationer bidragit till att minska negativ miljöpåverkan från skogs- och jordbruk. Hans metod för betning av utsäde med ångbehandling (ThermosSeed) ersätter kemikalier och används nu i ett allt större antal länder.

Ledstjärnan i Kenneth Alness livsgärning är att bidra till god miljöanpassning inom de areella näringarna. Med nyfikenhet, kreativitet och uthållighet har han genom en rad banbrytande innovationer bidragit till att minska negativ miljöpåverkan från skogs- och jordbruk. I sitt arbete har han implementerat forskningsresultat och innovationer i praktiska tillämpningar till gagn för miljön inom såväl växtodling och skogsbruk som industri. Inom ett forskningsprojekt på SLU utvecklade Alness metoden att behandla utsäde med vattenånga för att ersätta den tidigare betningen med kemikalier. Metoden har idag global spridning och dominerar utsädesmarknaden i Skandinavien. Spannmål, ris och lin är de främsta grödorna som behandlas. Användningen av kemikalier har drastiskt minskats och potentialen för ytterligare spridning av metoden är stor. Kenneth Alness är också en uppskattad och skicklig företagsledare och en inspiratör för unga entreprenörer.

Läs mer om priset och pressmeddelandet i sin helhet på KSLA:s hemsida.

Läs mer om ThermoSeed hos:
Lantmännen

Acanova

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35