De växer tillsammans

Alnarp Agroecology Farm är berättelsen om fyra engagerade masterstudenter vid SLU som startade ett småskaligt lantbruk. De ville skapa en plats där teori och praktik kunde mötas. Odlingsplatsen har blivit ett viktigt pedagogiskt verktyg och en testanläggning som fört samman medlemmar i lokalsamhället.

– Det var vår professor Teun Dekker vid fakulteten på Alnarp som satte igång alltihop. Han sa i princip: Alltså, det finns ingen plats för studenter att praktiskt tillämpa teori här i Alnarp, varför startar ni inte något? säger Lily Begg, en av grundarna till gården.

De andra tre grundarna var Caroline Thorne, Max Andersson och Philipp Hansen. Det krävdes en hel del planering och engagemang under 2020 för att fullfölja denna idé. Det var först i maj 2021 som de hade möjlighet att starta. Men det fanns vissa hinder på vägen.

Lily förklarar att de först presenterade idén för fakulteten på universitetet som tyckte att det var en bra idé, men sa att de saknade resurser för att hjälpa till.

– De uppmuntrade oss att starta det här själva, som vårt eget företag och hitta pengar någon annanstans. Och det gick mycket snabbare när SLU Holding, genom Nicholas Jakobsson, engagerade sig för att hjälpa oss. Deras stöd var avgörande.

Nicholas öppnade upp sitt nätverk och genom Grohuset fick studenterna tillgång till sin första odlingsyta (400 m2) på campus Alnarp.

– Den huvudsakliga metoden som vi började med var en "no dig" handelsträdgård. Tanken är att vi aldrig vänder jorden. Vi kan så grödor och skörda, men vi vänder aldrig jorden med maskiner. Att odla grönsaker på detta sätt är mycket lönsamt. Det är lite av det ekonomiska maskineriet på vår gård. Och det är en intensiv verksamhet. Det är vad vi kallar biologiskt intensivt. Tanken är att inte driva ekosystemet bortom dess förmåga att regenerera resurserna som vi använder, säger Lily Begg.

Tack vare ett större team i början av 2022 kunde de utöka arbetet på gården och bygga på med nya odlingsytor.

Under säsongen odlar de ett 30-tal olika grönsaker, med över 100 sorter. Lilys favorit är tomater där de har 16 olika sorter. Hon säger att de försöker odla så mycket mångfald som möjligt.

– Mångfald är naturligtvis viktigt ur en ekologisk synvinkel. Vi kan hantera jorden bättre genom att rotera grödor, vi minskar skadedjurstrycket genom odling av partnergrödor och vi skapar en mångsidig föda och miljö för pollinerande arter, beräätar Lily.

De experimenterar för närvarande med svampodling och hoppas kunna odla dem i kommersiell skala. I framtiden planerar de att även ha fruktskörd. Det mesta av skörden säljs via två huvudsakliga försäljningskanaler.

 

harvest alnarp ecology farm

– Den första är grönsakslådeabonnemanget som vi erbjuder. Kunderna anmäler sig i början av säsongen, exempelvis i april, och de betalar i förskott. Det här är avgörande för oss, för då har vi alla pengar vi behöver för att betala för investeringar för säsongen, säger Lily Begg.

De har två storlekar på grönsakslådan; en är standard och en är stor med intressanta grönsaker som överraskar kunderna vecka efter vecka. Standardlådan kostar 200 kr per vecka och den stora lådan kostar 280 kr per vecka. Vanligtvis uppmuntrar de kunderna att ta den större lådan och dela den med vänner och grannar. De har också studentrabatt på standardlådan för att nå studenter och få dem att äta hälsosamt och öka intresset för projektet.

– Den andra kanalen är en veckomarknad på onsdagar. Vi har mestadels besökare från Lomma, det närmsta samhället. Majoriteten av kunderna kommer fortfarande från SLU, vilket är bra eftersom det är dem vi riktat oss till, berättar Lily.

Det finns också en tredje kanal som är som ett internt betalningssystem där de delar upp skörden mellan de personer som volontärarbetar på gården.

- Under säsongen var det 50 volontärer som jobbade på gården. De är främst studenter från SLU som har mycket kunskap om olika områden som kan driva verksamheten framåt. Varje person som kommer dit har med sig bra idéer som de försöker använda på gården. Volontärer är enormt viktiga eftersom vi alla är oavlönade just nu. För att dela tiden effektivt måste det vara många personer som är involverade i projektet, berättar Lily.

Idag leds gården av en styrelse på nio personer. Lily Begg var tidigare projektledare, men har tagit rollen som rådgivare idag, eftersom de ska starta en advisory board, en rådgivande styrelse. Hon berättar att det har varit mycket lärande under hela den här resan.

– När det gäller odling lärde jag mig mycket, men den största insikten var helt klart hur man startar och driver ett sådant här företag på lång sikt. Det tar ett par år för struktur och kontinuitet att sätta sig.

För framtiden ser hon att verksamheten behöver stabiliseras lite mer och på sikt behöver de anställa folk. Rådet hon ger till studenter är:

– Samla så mycket råd som möjligt om hur man startar företag och projekt. Planera långsiktigt redan från början. Det är inte bra att lägga all din energi på något som inte håller mer än ett år eller två. Och sist men inte minst – hitta en mentor som Nicholas Jakobsson på SLU Holding.

 

Alnarp Ecology Farm finns de senaste uppdateringarna från SLU:s entreprenöriella studenter.

 

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35