Arevo på Umeågalan. Foto: Maria Klintenäs

Grattis Arevo! Årets university spin-off i Umeå.

Växtodlingsföretaget Arevo utsågs till årets mest framgångsrika bolag baserad på akademisk forskning i samband med Umeågalan.

Läs mer

Sociala tjänstehundar spelar viktig roll för fysisk och psykisk hälsa

Lena Lidfors är professor i etologi, vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa på SLU i Skara. De senaste åren har hon intresserat sig också för interaktionen mellan djur och människa, vilket resulterade i en rapport om sociala tjänstehundar inom skola, vård och omsorg.

Läs mer

Nysatsning på SLU:s innovativa studenter

Charles van de Kerkhof är ny verksamhetsledare för VentureLab@SLU. Som entreprenör och tidigare SLU-student vill han inspirera studenter att och våga satsa på sina idéer.

Läs mer

Olika lösningar för en hållbar livsmedelsproduktion

Annie Drottberger är en driftig doktorand och lärare som brinner extra för att forskning kommer till användning. På institutionen för Biosystem och teknologi vid SLU i Alnarp, forskar hon på hur företagare inom trädgårdsnäringen med fokus på grönsaksodling tar till sig kunskap och innovationer. Långsiktigt handlar det om att tillsammans arbeta med olika lösningar för en hållbar livsmedelsproduktion.

Läs mer

Med sikte på att revolutionera skogsbruket

AirForestry är företaget med visionen att skapa ett hållbart skogsbruk. Med sin revolutionerande teknologi är det möjligt att gallra skog från luften. Detta bidrar till att bibehålla många av skogens värden samtidigt som man löser en del av de hållbarhetsutmaningar som finns idag.

Läs mer

Sociala tjänstehundar

Välkommen till ett digitalt seminarium om sociala tjänstehundars bidrag i samhället och upphandling av hundteam.

Läs mer

Drömmer du om att bli en unicorn?

Nu är det dags att nominera till årets Bona Postulata-pris. Priset som går till Uppsala-företag med stor tillväxtpotential.

Läs mer

Är du nästa vinnare av Innovationspriset i Skara?

Nu är det dags att söka SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs Innovationspris för hållbarhet inom gröna näringar. Totalt kommer 100 000 kr delas ut till innovativa lösningar som tagits fram på eller i samarbete med SLU i Skara.

Läs mer

Ny cancerterapi ger hopp för patienter med livshotande tumörer – nu investerar SLU Holding i MyCural Therapeutics

Det nyligen startade life science-företaget MyCural Therapeutics vision är att utveckla nya cancerterapier för patienter med högrisktumörer. Tjugo år av cancerforskning har genererat potentiella läkemedelskandidater som ska hämma det drivande proteinet MYC som ofta är felreglerat i tumörceller.

Läs mer

SLU Alnarp and Sparbanken Skåne Innovation Award 2023

Are you a Researcher, Student or Employee at SLU Alnarp and have an idea for a new product, service or method that can contribute to a more sustainable industry or society? Apply for the Innovation Award!

Läs mer

IVA:s 100-lista 2023

Är du nästa SLU-forskare på IVA:s 100-lista?

Under åren har SLU:s forskare varit framgångsrika i att ta sig in på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista. Nu är årets ansökan öppen. Till årets lista söks forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

Läs mer

Kenneth Alness får KSLA:s Stora Guldmedalj

Medaljen delas ut för synnerligen framstående livsgärning inom akademiens arbetsfält.

Läs mer

Från ex-jobb till ny glassprodukt

Linn Tsang drömmer om att starta ett företag som erbjuder svensk vegansk glass gjord med protein från sötlupin. Proteinextraheringen lärde hon sig under sitt ex-arbete på SLU.

Läs mer

Innovativ idé håller koll på planterade plantors position

Forskaren och entreprenören Jonas Bohlin gillar att fila på egna idéer och testa dem genom olika spännande projekt. Med sin innovation TreePlanterXY, kombinerar han ny teknik med gamla metoder för att möta efterfrågan på information inom skogsbruket.

Läs mer

De växer tillsammans

Alnarp Agroecology Farm är berättelsen om fyra engagerade masterstudenter vid SLU som startade ett småskaligt lantbruk. De ville skapa en plats där teori och praktik kunde mötas. Odlingsplatsen har blivit ett viktigt pedagogiskt verktyg och en testanläggning som fört samman medlemmar i lokalsamhället.

Läs mer

Arne Fjälling. Foto: Tommy Harnesk/Ny Teknik

Transmoro – säker fiskväg ger mer elproduktion

Arne Fjälling är forskaren och innovatören vars största intresse i livet är fiskar och deras beteende. Under tio år har han arbetat med att hitta en lösning för fiskar att passera riskfritt förbi vattenkraftverk. Den tekniska lösningen är en sluten dubbelriktad arkimedesskruv.

Läs mer

NitroCapt vinner Startup 4 Climate

Bolagets teknik för att utvinna kväve ur luft utsågs till det bästa bidraget i energiomställningstävlingen.

Läs mer

Jonas Bohlin

Smart skogsplantering vinner Sparbanksstiftelsen Norrlands och SLU Umeås innovationspris

Jonas Bohlin är vinnare av priset för bästa hållbara innovation för nyttiggörande inom jord och skog. Han har tagit fram en lösning som gör det möjligt att positionera varje enskild trädplanta som planteras i skogen.

Läs mer

Scamfri scampi!

Pär Svärdson, entreprenören som grundat både Adlibris och Apotea, investerar i fiskodlingsteknik som forskats fram vid SLU. Den första svenska odlingen i större skala etableras i Östersjöfabriken i Västervik.

Läs mer

SLU Holding AB investerar i Greensway Digital AB

Bättre naturvärdesbedömingar – nu investerar SLU Holding i Greensway Digital

Greensway Digital AB erbjuder en digital lösning för att naturvärdesbedöma skogar. Lösningen ger ett precist och användarvänligt beslutstöd inför skogliga åtgärder i det certifierade skogsbruket.

Läs mer

3 av 33!!!

När Ny teknik presenterar sin lista över 33 unga svenska teknikbolag som kommer att förändra sina branscher finns tre av Green Innovation Parks medlemmar med.

Läs mer

BioCell Analytica finalist i InnovateNordics - träffar investerare i New York

Bolaget med rötterna i forskningen vid SLU, är en av sju finalister i InnovateNordics, arrangerat av svenskamerikanska handelskammaren i New York.

Läs mer

Miljoner beviljade till utveckling av datorspel om klimat och livsmedelsförsörjning

SLU Holding har tillsammans med forskare från SLU och samarbetspartners fått medel från Arvsfonden för att ta fram ett digitalt spel som ger unga möjligheten att testa olika frågor och målkonflikter som berör klimat, biologisk mångfald, växtnäringshushållning samt konsumtion och produktion av livsmedel.

Läs mer

Shaojun Xiong. Foto: Andreas Palmén

”Drivkraften är att förstå och utveckla något till nytta för världen och framtiden”

Shaojun Xiongs innovativa forskargrupp vid SLU Umeå är mångfaldigt prisbelönade. Fokus är på att driva forskningsområdet framåt och samtidigt hitta lösningar så att kunskapen kommer till användning.

Läs mer

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35