Anders Walls stipendium

Vem tycker du ska få Anders Walls Landsbygdsstipendium?

Framåtanda, initiativförmåga och kreativitet får landsbygden att leva och utvecklas. Anders Walls Stiftelses årliga stipendium på 200 000 kronor har till syfte att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling.
Nu kan du nominera din kandidat!

Läs mer

Spännande innovationer tävlar om pris

De tre finalisterna i Sparbanken Skaraborg och SLU Skaras innovationstävling är utsedda. Vinnaren presenters i samband med Innovationsdagen i Smedjeveckan, 26 september, vid SLU i Skara.

Läs mer

Tidig detektion och behandling av artros hos häst – SLU Holding investerar i SGPTH Life Science AB och Artroa AB

Artros hos hästar orsakar hälta och grav smärta. Upprepade behandlingar och lång rehabilitering resulterar i höga kostnader för ägaren. Tack vare ett nytt test kan sjukdomen upptäckas tidigt - och med hjälp av ett nytt läkemedel kan sjukdomen bromsas.

Läs mer

Vem är nästa vinnare av Bertebospriset?

Nu går det att nominera kandidater till Bertebospriset. Priset består av 400 000 SEK och delas ut till välmeriterad person som bedriver internationellt banbrytande forskning och utveckling inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi.

Läs mer

Lyft för SLU i internationell hållbarhetsranking av lärosäten

SLU lyfter sig och är nu bland de 201-300 främsta bland 1591 universitet och lärosäten som utvärderas i The Times Higher Education Impact Rankings 2023. För mål 2 – ingen hunger – hamnar SLU på plats 13.

Läs mer

Biodiversity Campus Challenge

Mellan 22 maj och 30 juni gäller det att hitta och rapportera så många olika arter som möjligt på SLU:s campusområden.

Läs mer

William Lidberg, forskare vid SLU i Umeå, är en av vinnarna i Venturecup Nords startup 2023

SLU-bolag vinner kategorin ”Impact maker” i startup-tävling

Grattis William Lidberg, forskare vid SLU i Umeå, och grundare av bolaget Geografisk intelligens! Företaget är en av vinnarna i Venture Cup Nords startup 2023 och går nu vidare till Sverigefinalen.

Läs mer

Johanna Larsson och Nina Safavi vinner SLU Alnarp och Sparbanken Skånes Innovationspris 2023

Vinnarna av SLU Alnarp och Sparbanken Skånes Innovationspris 2023

Grattis Johanna Larsson och Nina Safavi som prisas för sin metod där växter används för att extrahera och stabilisera föroreningar i miljön.

Läs mer

SLU-forskare på IVA:s 100-lista

När IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) presenterar sin årliga lista över forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till nytta i samhället finns tre forskare från SLU med.

Läs mer

Rana Toprak och Sanaz Kalantari. Foto: Rotad & jordad Ⓒ

"Rotad & Jordad" tilldelas priset Årets Studententreprenör i Uppsala

SLU-studenterna Rana Toprak och Sanaz Kalantari får Drivhusets pris för sin banbrytande landskapsdesign för ökad ekologisk motståndskraft och lokal självförsörjning.

Läs mer

Arevo på Umeågalan. Foto: Maria Klintenäs

Grattis Arevo! Årets university spin-off i Umeå.

Växtodlingsföretaget Arevo utsågs till årets mest framgångsrika bolag baserad på akademisk forskning i samband med Umeågalan.

Läs mer

Sociala tjänstehundar spelar viktig roll för fysisk och psykisk hälsa

Lena Lidfors är professor i etologi, vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa på SLU i Skara. De senaste åren har hon intresserat sig också för interaktionen mellan djur och människa, vilket resulterade i en rapport om sociala tjänstehundar inom skola, vård och omsorg.

Läs mer

Nysatsning på SLU:s innovativa studenter

Charles van de Kerkhof är ny verksamhetsledare för VentureLab@SLU. Som entreprenör och tidigare SLU-student vill han inspirera studenter att och våga satsa på sina idéer.

Läs mer

Olika lösningar för en hållbar livsmedelsproduktion

Annie Drottberger är en driftig doktorand och lärare som brinner extra för att forskning kommer till användning. På institutionen för Biosystem och teknologi vid SLU i Alnarp, forskar hon på hur företagare inom trädgårdsnäringen med fokus på grönsaksodling tar till sig kunskap och innovationer. Långsiktigt handlar det om att tillsammans arbeta med olika lösningar för en hållbar livsmedelsproduktion.

Läs mer

Med sikte på att revolutionera skogsbruket

AirForestry är företaget med visionen att skapa ett hållbart skogsbruk. Med sin revolutionerande teknologi är det möjligt att gallra skog från luften. Detta bidrar till att bibehålla många av skogens värden samtidigt som man löser en del av de hållbarhetsutmaningar som finns idag.

Läs mer

Sociala tjänstehundar

Välkommen till ett digitalt seminarium om sociala tjänstehundars bidrag i samhället och upphandling av hundteam.

Läs mer

Drömmer du om att bli en unicorn?

Nu är det dags att nominera till årets Bona Postulata-pris. Priset som går till Uppsala-företag med stor tillväxtpotential.

Läs mer

Är du nästa vinnare av Innovationspriset i Skara?

Nu är det dags att söka SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs Innovationspris för hållbarhet inom gröna näringar. Totalt kommer 100 000 kr delas ut till innovativa lösningar som tagits fram på eller i samarbete med SLU i Skara.

Läs mer

Ny cancerterapi ger hopp för patienter med livshotande tumörer – nu investerar SLU Holding i MyCural Therapeutics

Det nyligen startade life science-företaget MyCural Therapeutics vision är att utveckla nya cancerterapier för patienter med högrisktumörer. Tjugo år av cancerforskning har genererat potentiella läkemedelskandidater som ska hämma det drivande proteinet MYC som ofta är felreglerat i tumörceller.

Läs mer

SLU Alnarp and Sparbanken Skåne Innovation Award 2023

Are you a Researcher, Student or Employee at SLU Alnarp and have an idea for a new product, service or method that can contribute to a more sustainable industry or society? Apply for the Innovation Award!

Läs mer

IVA:s 100-lista 2023

Är du nästa SLU-forskare på IVA:s 100-lista?

Under åren har SLU:s forskare varit framgångsrika i att ta sig in på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista. Nu är årets ansökan öppen. Till årets lista söks forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

Läs mer

Kenneth Alness får KSLA:s Stora Guldmedalj

Medaljen delas ut för synnerligen framstående livsgärning inom akademiens arbetsfält.

Läs mer

Från ex-jobb till ny glassprodukt

Linn Tsang drömmer om att starta ett företag som erbjuder svensk vegansk glass gjord med protein från sötlupin. Proteinextraheringen lärde hon sig under sitt ex-arbete på SLU.

Läs mer

Innovativ idé håller koll på planterade plantors position

Forskaren och entreprenören Jonas Bohlin gillar att fila på egna idéer och testa dem genom olika spännande projekt. Med sin innovation TreePlanterXY, kombinerar han ny teknik med gamla metoder för att möta efterfrågan på information inom skogsbruket.

Läs mer

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35