Idéer, projekt och bolag från SLU Holding
Ny kunskap från SLU är efterfrågad av företag och organisationer både i Sverige och internationellt. Många bolag har skapats baserad på idéer och forskning från SLU.

Nedan berättar vi om några av dem – och forskarna bakom.

IDEER OCH PROJEKT

Förstudie Green Innovation Park Skara

Förstudie Green Innovation Park Skara

Tillsammmans med samarbetspartners i västra Götaland gör vi nu en satsning på att etablera Green Innovation Park i Skara.

Läs mer...

SLU och Sparbanksstiftelsernas innovationspriser

SLU och Sparbanksstiftelsernas innovationspriser

Innovationspriserna tilldelas forskare och entreprenörer som bidrar med nytänkande och innovationer inom framförallt  jord- och skogsbruk.

Läs mer...

2030 Klimatspelet

2030 Klimatspelet

2030 Klimatspelet är en vetenskapligt förankrad spelprototyp som tar ett gemensamt grepp om aktuella frågor som rör mat, miljö och klimat.

Läs mer...

Växtproteinfabriken

Växtproteinfabriken

I Växtproteinfabriken är siktet inställt på att bli en råvaruleverantör av växtproteiner.

Läs mer...

Conniflex – resan mot ett insekticidfritt skogsbruk

Conniflex – resan mot ett insekticidfritt skogsbruk

Göran Nordlander och Henrik Nordenhem ligger bakom forskningsidén som senare blev Conniflex – ett miljövänligt skydd mot skador av insekter.

Läs mer...

BioGaia - bakterier du mår bra av

BioGaia - bakterier du mår bra av

BioGaia är en av de tre mest framgångsrika innovationerna som har sitt ursprung från den forskning som bedrivits under SLU:s 40 år.

Läs mer...

VÅRA PORTFÖLJBOLAG

Alertix Veterinary Diagnostics AB

Alertix Veterinary Diagnostics AB

Alertix utvecklar och säljer egentillverkade tester (ELISA-kit) för detektering av tumörtillväxt hos sällskapsdjur och häst. Testet kan utgöra ett värdefullt verktyg för att tidigt kunna diagnosticera cancersjukdomar och deras förstadier.

 Läs mer om ALertix här

 

Arevo AB

Arevo AB

Arevo är ett innovations- och produktbolag med målsättningen att förbättra och förenkla växtodling samtidigt som växtodlingens miljöpåverkan minimeras. Arevo erbjuder produkter och lösningar som kombinerar förbättrad tillväxt och stresstålighet med minskad miljöpåverkan och förenklad odling. Grundbulten är världsledande forskning, från bland annat SLU, om växters näringsupptag.

 läs mer på AREVOS webbsida

 

Balsgård Foodtech AB

Balsgård Foodtech AB

Balsgård Foodtech är en plats för utveckling av nya växtbaserade drycker och ny teknik för livsmedelsindustrin. En neutral plats där som knyter ihop den akademiska världen, forskning och näringsliv för dynamiskt samarbete. En arena som är öppen för såväl små aktörer som stora väletablerade.

läs mer på Balsgård Foodtechs webbsida

 

BioCell Analytica Uppsala AB

BioCell Analytica Uppsala AB

BioCell Analytica utför effektbaserade bioanalyser för att upptäcka hälso- och miljöfarliga föroreningar i vatten. Med deras teknik är det möjligt att mäta effekterna av alla ämnen i ett prov istället för att enbart mäta halterna av ett fåtal enskilda ämnen. Det gör det möjligt att upptäcka effekter av hittills okända kemiska föroreningar i miljön.

LÄS MER OM BIOCELL ANALYTICA

 

BTM Nanodesign AB

BTM Nanodesign AB

BTM Nanodesign AB utvecklar proteinbaserade nanomaterial och förbättrade antikroppsreningsmaterial samt diagnostiska produkter.

 läs mer på BTM NANODESIGNS webbsida

 

Eko Grönovation AB

Eko Grönovation AB

Eko Grönovation har utvecklat ett vertikalt hydroponiskt odlingssystem för inomhusbruk. Genom LED-teknik kan plantor drivas upp i rum utan solljus. Under varumärket Deliplant säljs närodlade, färska och smakfulla kryddväxter året runt.

 läs mer på Eko grönovations webbsida

 

Green Rice Sweden AB

Green Rice Sweden AB

Green Rice Sweden kommersialiserar rättigheterna till en rissort som utvecklats vid SLU. Riset producerar 90% mindre metangas än andra vanliga risvarianter, och ger samtidigt 10% högre avkastning.

läs mer om forskaren bakom rissorten

 

Greensway Digital AB

Greensway Digital AB

Greensway Digital utvecklar nya digitala verktyg som stöd i arbetet med naturvård, framför allt gällande frågor kring artskydd. Med de digitala verktygen är det bland annat möjligt att bedöma sannolikheten för höga naturvärden och förekomst av intressanta naturvårdsarter i ett område, redan vid skrivbordet. Greensway Digital är ett dotterbolag till Greensway.

LÄS MER OM GREENSWAYS DIGITALA VERKTYG

 

Havredals

Havredals

Havredals utvecklar hälsosamma, växtbaserade alternativ till kött och mejeriprodukter. Idén är att göra övergången till en mer växtbaserad kost så enkel som möjligt. Den höga havrehalten i bolagets produkter ger tillräckligt mycket betaglukan-fibrer för att sänka halten av kolesterol i blodet, vilket i sin tur minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

LÄS MER PÅ HAVREDALS WEBBSIDA

 

Katam Technologies AB

Katam Technologies AB

Katam utvecklar metoder för att registrera och tolka skogsmiljöer med hjälp av AI och computer vision. Smartphone appen KATAM™ Forest ger dig möjlighet att beräkna trädvolymer, träddiametrar, grundyta, stamtäthet och mycket mer. Med molntjänsten KATAM™ TreeMap skickar du upp dina drönarfoton för att snabbt få fram ett högupplöst flygfoto med karta där varje individuellt träd är registrerat i ditt skogsbestånd. Metoderna kan även kombineras och möjliggör ett digitalt högupplöst precisionsskogbruk. Läs mer på Katams hemsida.

läs mer på Katams hemsida

 

MyCural Therapeutics AB

MyCural Therapeutics AB

MyCural Therapeutics utveckla nya cancerterapier för patienter med högrisktumörer. Flera potentiella läkemedelskandidater har tagits fram som ska hämma det drivande proteinet MYC som ofta är felreglerat i tumörceller.

LÄS MER OM MYCURAL THERAPEUTICS

 

NitroCapt AB

NitroCapt AB

NitroCapt AB utvecklar av en ny kemisk process som bara kräver vatten och förnybar el, utan behov av elektriskt nät, för att fixera kväve från luften. Metoden kan sätta en ny standard för storskalig fossilfri produktion av konstgödsel.

LÄS MER OM NITROCAPT

 

PreVet AB

PreVet AB

PreVets app hjälper dig att samla och uppdatera all information om dina hästar på ett ställe. Genom appen får du en helhetsbild över dina hästars hälsa och upptäcker snabbare om något är fel. Den samlade dokumentationen gör i sin tur att veterinären får rätt information och minskar risken för missförstånd.

Läs mer om Prevets tjänster

Resorbable Devices AB

Resorbable Devices AB

Resorbable Devices har utvecklat ett resorberbart självlåsande implantat, Ligatie, för kirurgiska ingrepp. Genom de självlåsande och resorberbara funktionerna går det snabbare att genomföra operationer. Implantatet ger även mindre risk för komplikationer och kortare tid för återhämtning.

läs mer på Resorbable Devices webbsida

SciIns AB

SciIns AB

SciIns erbjuder friska, livskraftiga och produktiva hussyrsor för en hållbar utveckling av storskalig uppfödning av insekter till mat och foder.

Läs mer om Sciins syrsor

Sleip AI AB

Sleip AI AB

Sleip AI har tagit fram ett analysverktyg för friskare hästar. Med Sleip AI mobilapp kan man filma sin häst i rörelse för att se och analysera svårupptäckta rörelsemönster.

läs mer om SLEIP AI

 

SolEdits AB

SolEdits AB

SolEdits erbjuder växtförädlingsverktyg för alla intressenter inom potatisbranschen. Genom CRISPR/cas9-teknik förbättras egenskaper hos kommersiellt intressanta potatissorter.

LÄS MER OM SOLEDITS HÄR

 

Strike Pharma AB

Strike Pharma AB

Strike Pharma utvecklar en ny, effektivare individbaserad cancerbehandling. Utifrån varje patienttumörs genetiska profil attackeras endast tumörcellerna medan normala celler i kroppen lämnas i fred. Det ger en effektivare behandling samtidigt som risken för biverkningar sänks.

LÄS MER OM STRIKE PHARMA

 

Transmoro AB

Transmoro AB

Transmoro har utvecklat en ny teknisk lösning som gör det möjligt för fisk och andra vattenlevande organismer att passera hinder i vattenvägar som vattenkraftverk och dammar. Lösningen medför att merparten av vattnets energi kan tas tillvara för elproduktion.

Videquus AB

Videquus AB

Videquus erbjuder en världsunik kameratjänst med avancerad AI, komprimerad till en lättanvänd app där du alltid kan följa din häst. Kameran lär känna hästens unika beteende och om något verkar vara fel får du ett larm direkt till din mobil..

LÄS MER OM VIDEQUUS

 

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35