Idéer, projekt och bolag från SLU Holding
Ny kunskap från SLU är efterfrågad av företag och organisationer både i Sverige och internationellt. Många bolag har skapats baserad på idéer och forskning från SLU.

Nedan berättar vi om några av dem – och forskarna bakom.

IDEER OCH PROJEKT

Prototyp 2030 – en spelprototyp om vår tids största utmaningar

Prototyp 2030 – en spelprototyp om vår tids största utmaningar

Prototyp 2030 är en vetenskapligt förankrad spelprototyp som tar ett gemensamt grepp om aktuella frågor som rör mat, miljö och klimat. Spelprototypen är digital och vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserad av hållbar utveckling men primärmålgrupp är gymnasielever.

Läs mer...

Conniflex – resan mot ett insekticidfritt skogsbruk

Conniflex – resan mot ett insekticidfritt skogsbruk

Göran Nordlander och Henrik Nordenhem ligger bakom forskningsidén som senare blev Conniflex – ett miljövänligt skydd mot skador av insekter, som i samband med SLU:s 40-årsjubileum fick pris som en av de tre mest framgångsrika innovationerna sprunget från forskning vid SLU under universitetets historia. Vi har intervjuat professor Göran Nordlander om hur det hela gick till.

Läs mer...

BioGaia - bakterier du mår bra av

BioGaia - bakterier du mår bra av

BioGaia är en av de tre mest framgångsrika innovationerna som har sitt ursprung från den forskning som bedrivits under SLU:s 40 år. Långt innan BioGaia grundades (1990) forskades det under 80-talet intensivt på mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri, bland annat på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Där arbetade Sven Lindgren, doktoranden Lars Axelsson och Walter Dobrogosz med att undersöka hur Lactobacillus reuteri kunde hämma sjukdomsframkallande mikroorganismer som E. coli och Salmonella. Idag omsätter bolaget BioGaia, som bygger på deras forskning, mer än 500 miljoner per år.

Läs mer...

Från Uppsala till OS i Rio de Janeiro - möt Lars Roepstorff

Från Uppsala till OS i Rio de Janeiro - möt Lars Roepstorff

Lars Roepstorffs hästintresse väcktes tidigt och han har tävlingsridit sedan barnsben. Och med en läkare som pappa, har Lars alltid lockats av kombinationen medicin och djur, vilket gjorde att Lars påbörjade en veterinärutbildning efter gymnasiet.

Under veterinärutbildningen började han så småningom att forska på Anatomiinstitutionen vid SLU, som redan då var världsledande inom biomekanik med bland annat projekt för att optimera underlag, och dosera, travbanor. Lars var involverad i projekt för att mäta rörelser, belastning och krafter när hästar tävlade i syfte att ta fram värden för hur djuren upplevde olika underlag.

Läs mer...

VÅRA PORTFÖLJBOLAG

Arevo AB

Arevo AB

Arevo är ett innovations- och produktbolag med målsättningen att förbättra och förenkla växtodling samtidigt som växtodlingens miljöpåverkan minimeras. Arevo erbjuder produkter och lösningar som kombinerar förbättrad tillväxt och stresstålighet med minskad miljöpåverkan och förenklad odling. Grundbulten är världsledande forskning, från bland annat SLU, om växters näringsupptag.

 läs mer på AREVOS webbsida

 

Balsgård Foodtech AB

Balsgård Foodtech AB

Balsgård Foodtech är en plats för utveckling av nya växtbaserade drycker och ny teknik för livsmedelsindustrin. En neutral plats där som knyter ihop den akademiska världen, forskning och näringsliv för dynamiskt samarbete. En arena som är öppen för såväl små aktörer som stora väletablerade.

läs mer på Balsgård Foodtechs webbsida

 

Duttal AB

Duttal AB

Övervikt är ett växande folkhälsoproblem. Duttal har tagit fram en ny typ av fettbaserade molekyler och visat att dessa på ett effektivt sätt minskar vikten hos feta råttor och möss. Molekylerna är patentsökta och nu fortsätter utvecklingen av en produkt mot fetma.

Enlighted Detection AB

Enlighted Detection AB

Potatisodlingar drabbas ofta virusangrepp, vilket är kostsamt för odlarna. Enlighted Detection utvecklar en teknologi där virusangrepp på potatisplantor snabbt kan upptäckas med hjälp av infrarött ljus. Genom att ta bort sjuka plantor på ett tidigt stadium hindras virusinfektionen från att spridas, och smittan kan minskas i odlingen.

Green Rice Sweden AB

Green Rice Sweden AB

Green Rice Sweden kommersialiserar rättigheterna till en rissort som utvecklats vid SLU. Riset producerar 90% mindre metangas än andra vanliga risvarianter, och ger samtidigt 10% högre avkastning.

läs mer om forskaren bakom rissorten

 

Grönovation AB

Grönovation AB

Grönovation har utvecklat ett vertikalt hydroponiskt odlingssystem för inomhusbruk. Genom LED-teknik kan plantor drivas upp i rum utan solljus. Under varumärket Deliplant säljs närodlade, färska och smakfulla kryddväxter året runt.

 läs mer på grönovations webbsida

 

NAHC - Nature Assisted Health Care AB

NAHC - Nature Assisted Health Care AB

Stressrelaterade sjukdomar och utmattningssyndrom ökar i samhället. Medicinska metoder är inte alltid tillräckligt för att bota dessa. NAHC är ett kunskapsföretag som startats av forskare vid SLU och teamet vid rehabiliteringsträdgården i Alnarp. De använder de senaste forskningsrönen och speciellt utformade trädgårdsmiljöer i sin behandling av stress och utmattningssyndrom. Behandlingen visar positiva resultat i form av avsevärt lägre stressymptom och större möjligheter för patienterna till återgång i arbete och studier.

läs mer på nahc webbsida

Okawi AB

Okawi AB

Okawi AB utvecklar, under varumärket Leafymade, hållbara material som kan ersätta plast och papper i engångsprodukter. Bolagets produkter är tillverkade av löv som råvara. Inga tillsatser krävs i produktionen och bladens naturliga egenskaper gör det möjligt att ta fram ett material som tål vätska och är tillräckligt tjockt för att tillverka både tallrikar och små skålar.

 läs mer på Leafymades webbsida

 

Resorbable Devices AB

Resorbable Devices AB

Resorbable Devices har utvecklat ett resorberbart självlåsande implantat för kirurgiska ingrepp. Genom de självlåsande och resorberbara funktionerna går det snabbare att genomföra operationer. Implantatet ger även mindre risk för komplikationer och kortare tid för återhämtning.

läs mer på Resorbable Devices webbsida

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Telefon: 018 - 67 25 35