Idéer och bolag från SLU Holding
Ny kunskap från SLU är efterfrågad av företag och organisationer både i Sverige och internationellt. Många bolag har skapats baserad på idéer och forskning från SLU.

Nedan berättar vi om några av dem – och forskarna bakom.
Från Uppsala till OS i Rio de Janeiro - möt Lars Roepstorff

Från Uppsala till OS i Rio de Janeiro - möt Lars Roepstorff

Lars Roepstorffs hästintresse väcktes tidigt och han har tävlingsridit sedan barnsben. Och med en läkare som pappa, har Lars alltid lockats av kombinationen medicin och djur, vilket gjorde att Lars påbörjade en veterinärutbildning efter gymnasiet.

Under veterinärutbildningen började han så småningom att forska på Anatomiinstitutionen vid SLU, som redan då var världsledande inom biomekanik med bland annat projekt för att optimera underlag, och dosera, travbanor. Lars var involverad i projekt för att mäta rörelser, belastning och krafter när hästar tävlade i syfte att ta fram värden för hur djuren upplevde olika underlag.

Läs mer...

Conniflex – resan mot ett insekticidfritt skogsbruk

Conniflex – resan mot ett insekticidfritt skogsbruk

Göran Nordlander och Henrik Nordenhem ligger bakom forskningsidén som senare blev Conniflex – ett miljövänligt skydd mot skador av insekter, som i samband med SLU:s 40-årsjubileum fick pris som en av de tre mest framgångsrika innovationerna sprunget från forskning vid SLU under universitetets historia. Vi har intervjuat professor Göran Nordlander om hur det hela gick till.

Läs mer...

BioGaia - bakterier du mår bra av

BioGaia - bakterier du mår bra av

BioGaia är en av de tre mest framgångsrika innovationerna som har sitt ursprung från den forskning som bedrivits under SLU:s 40 år. Långt innan BioGaia grundades (1990) forskades det under 80-talet intensivt på mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri, bland annat på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Där arbetade Sven Lindgren, doktoranden Lars Axelsson och Walter Dobrogosz med att undersöka hur Lactobacillus reuteri kunde hämma sjukdomsframkallande mikroorganismer som E. coli och Salmonella. Idag omsätter bolaget BioGaia, som bygger på deras forskning, mer än 500 miljoner per år.

Läs mer...

VÅRA PORTFÖLJBOLAG

Arevo

Arevo

Arevo är ett innovations- och produktbolag med målsättningen att förbättra och förenkla växtodling samtidigt som växtodlingens miljöpåverkan minimeras. Arevo erbjuder produkter och lösningar som kombinerar förbättrad tillväxt och stresstålighet med minskad miljöpåverkan och förenklad odling. Grundbulten är världsledande forskning, från bland annat SLU, om växters näringsupptag.

 läs mer på AREVOS webbsida

 

Duttal

Duttal

Övervikt är ett växande folkhälsoproblem. Duttal har tagit fram en ny typ av fettbaserade molekyler och visat att dessa på ett effektivt sätt minskar vikten hos feta råttor och möss. Molekylerna är patentsökta och nu fortsätter utvecklingen av en produkt mot fetma.

Enlighted Detection

Enlighted Detection

Potatisodlingar drabbas ofta virusangrepp, vilket är kostsamt för odlarna. Enlighted Detection utvecklar en teknologi där virusangrepp på potatisplantor snabbt kan upptäckas med hjälp av infrarött ljus. Genom att ta bort sjuka plantor på ett tidigt stadium hindras virusinfektionen från att spridas, och smittan kan minskas i odlingen.

Leafymade

Leafymade

Leafymade AB utvecklar hållbara material som kan ersätta plast och papper i engångsprodukter. Bolagets produkter är tillverkade av löv som råvara.  Inga tillsatser krävs i produktionen och bladens naturliga egenskaper gör det möjligt att ta fram ett material som tål vätska och är tillräckligt tjockt för att tillverka både tallrikar och små skålar.

 läs mer på Leafymades webbsida

 

NAHC - Nature Assisted Health Care

NAHC - Nature Assisted Health Care

Stressrelaterade sjukdomar och utmattningssyndrom ökar i samhället. Medicinska metoder är inte alltid tillräckligt för att bota dessa. NAHC är ett kunskapsföretag som startats av forskare vid SLU och teamet vid rehabiliteringsträdgården i Alnarp. De använder de senaste forskningsrönen och speciellt utformade trädgårdsmiljöer i sin behandling av stress och utmattningssyndrom. Behandlingen visar positiva resultat i form av avsevärt lägre stressymptom och större möjligheter för patienterna till återgång i arbete och studier.

läs mer på nahc webbsida

Resorbable Devices

Resorbable Devices

Resorbable Devices har utvecklat ett resorberbart självlåsande implantat för kirurgiska ingrepp. Genom de självlåsande och resorberbara funktionerna går det snabbare att genomföra operationer. Implantatet ger även mindre risk för komplikationer och kortare tid för återhämtning.

läs mer på Resorbable Devices webbsida

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Telefon: 018 - 67 25 35