2 september - Short Talk: Bygga gemenskaper för framgångsrika organisationer

Välkommen till gren Innovation Parks nätverksfrukost med Short talk.

Kom och inspireras av Niklas Lohmann, medgrundare och vd för Haartland, som berättar om hur deras plattform för digital gemenskap stärker den analoga gemenskapen och snabbare ger en framgångsrik företags-/organisationskultur. Vilka är de praktiska framgångsfaktorerna för en positiv och generös gemenskap, där helheten av gemenskapen blir större än summan av delarna?

Green Innovation Park introducerar under hösten Haaartlands verktyg, för att utveckla och stärka metoderna för samverkan och kunskapsdelning mellan medlemsföretag och akademi.

När: Fredag 2 september
Frukost från kl 8.30
Short talk kl 9.00 - 9.30
Var: Green Innovation Park Alnarp, Slottsvägen 1 och Green Innovation Park Uppsala, Ulls väg 29C.
Kan du inte delta på plats?: Delta i gemenskapen via Zoom. Länken öppnar kl 8.45.

Välkommen!

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35