31 oktober - Vem skall få Anders Walls landsbygdsstipendium 2020? Dags att nominera!

Nu har du chans att nominera kandidater till Anders Walls Landsbygdsstipendium. Stipendiumet har skapats för att stimulera och uppmuntra enskilda unga entreprenörer och nyskapare, kvinnor och män, i 20–30-årsåldern, till insatser för utveckling av näringslivet på landsbygden, gärna med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik. Stipendiet delas ut i samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Stipendiebeloppet är 100.000 kronor och sista nomineringsdag är 31 oktober 2019.

Stipendiet är avsett för kompetensutveckling och delas ut den 28 januari 2020 vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst i Stockholm.

 

Läs mer om hur du kan nominera en kandidat till Anders Walls Landsbygdsstipendium på KSLA:s hemsida.

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Telefon: 018 - 67 25 35