25 september Skara - Hur kan digital teknik öka djurvälfärd och hälsa?

På digitaliseringens motorväg genom jordbrukslandskapet ser vi hur systemen blir alltmer komplexa, allt intelligentare i takt med att insamlad data används för att ge indikationer på åtgärder på individnivå. Hur ska man som enskild företagare kunna välja rätt teknikstöd och hur säkerställer man att det ger den effekt man är ute efter?

Lyssna och diskutera med forskare och teknikutvecklingsföretag där digitalisering kopplat till animalieproduktion är i fokus. Vi inom SLU Campusområdet Skara vill lyfta fram pågående viktiga utvecklingsinsatser och även inspirera till nya. Vi vänder oss till forskare, företag, innovatörer, lantbrukare samt även myndigheter och organisationer. Vi kallar temaserien för ”Det digitala djuret”.

Seminariet är kostnadsfritt. Uteblivelse debiteras med 300:-/deltagare.
Bakom satsningen Det digitala djuret står SLU Holding, SLU och Agroväst samt seminariet sker inom ramen för flera olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Anmälan sker via denna länk.


Program

09.30 Registrering med fika

09.50 Inledning – Det digitala djuret för hälsa och djurvälfärd
Oleksiy Guzhva, SLU, inleder om hur långt vi hittills kommit inom dagens temaområde.

10.10 Hur påverkas djurvälfärd och arbetsmiljö av ökad digitalisering i lantbruket
Från teknikföretag till tjänsteföretag – från teknikfokus till fokus på folk och fä
Joakim Mattson, Lely

Hur kan ny digital teknik bidra till ökad djurvälfärd?
Lotta Berg, SLU

Hur påverkas arbetsmiljön i djurhållningen av ökad digitalisering?
Christina Lundström, SLU

11.10 Samtal om ny teknik och behovet av kompetensutveckling

11.20 Besök på SLU Götala nöt- och lammköttsforskning med fokus på digital teknik och validering
Presentation av pågående forskning av Victor Almqvist, Niclas Högberg, Anna Hessle, Frida Dahlström och Jonas Dahl vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa.

12.10 Lunch Götala Herrgård

13.10 Ny teknik som stöd för ökad djurvälfärd
Intelligent övervakningssystem för betande djur
Erik Öhlund, Viktor Andersson, Svarta Räven

System med automatisk kontroll av tillväxt och hälsa på individnivå
Henric Österlund, Hencol

Norskt system med virituella stängsel
Silje Eftang, Nofence

Kamerateknik över hästars beteendemönster
Linus Jernbom, Videquus

Noshörningsteknik för svenskt lantbruk
Fredrik Gustafsson, LIU

15.15 Kaffepaus

15.40 Hur väljer vi rätt teknik utifrån behoven och hur säkerställer vi önskad effekt?
Diskussion

16.00 Dra nytta av ny teknik vid planering av framtidens animalieproduktion avseende djurskötsel och arbetsmiljö
Niclas Högberg tillsammans med Oleksiy Guzhva, SLU, sammanfattar hur vi förhåller oss till den nya tekniken, djurskötarens nya roll och en fortsatt hög djurvälfärd imorgon och i framtiden.

16.30 Avslutning

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Telefon: 018 - 67 25 35