Torbjörn Jonasson

15 april - Greenspiration hour: Socialt hållbart ledarskap - Beteenden som gör skillnad

Välkommen till Greenspiration hour - 3 600 sekunder av inspiration!

Torbjörn Jonasson; Socialt hållbart ledarskap - Beteenden som gör skillnad

Ett socialt hållbart ledarskap är ett ledarskap som hjälper företag och organisationer att växa och nå nya höjder, både verksamhetsmässigt och personalutvecklingsmässigt. Inte minst handlar det om att ständigt hålla tre bollar i luften. På engelska blir det nästan poetiskt vackert: People – Planet – Profit. Tre ”P” som summerar vad det handlar om och som vi kan filtrera alla våra beslut igenom.

Den som utövar ett socialt hållbart ledarskap ställer sig hela tiden frågan om hens beteende leder till att;

  • människor mår bra och utvecklas
  • planeten får hjälp att läka
  • företaget blir lönsamt

Blir det inte ett jakande svar på alla tre punkterna är det läge att tänka om.

Det krävs både mod och integritet för att våga utöva ett socialt hållbart ledarskap, men hur gör man egentligen? Vilka beteenden hos ledaren leder till socialt hållbara beteenden hos medarbetarna?

Välkommen till Greenspiration hour med Torbjörn Jonasson, universitetsadjunkt på SLU och utbildare inom ledarskap och organisation.

Torbjörn Jonasson beskriver sig själv som en varm förespråkare för ett humant ledarskap på medarbetarnas villkor. Det kan tyckas märkligt med tanke på hans bakgrund som reservofficer och civilingenjör, men han påstår att han har haft många år på sig att putsa på den fyrkantiga ingenjörshjärnan.
Överst på hans CV står tre barn med samma fru, amatörpianist, amatörfotograf och barninstruktör i ju-jutsu.

Greenspiration hour är gratis och arrangeras av Green Innovation Park.

När? 15 april, 12.00 - 13.00

Var? Digitalt via Zoom. Vid anmälan skickas länken ut via mail.

Anmäl dig här!

Läs mer om kommande event på Green Innovation Park.

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35