Styrelse

SLU Holdings styrelse är sammansatt med kompetenser från såväl näringsliv som akademi

Lena Söderström

Ordförande
Styrelseledamot i flera Life Science-företag

Hans Berggren

Vd, Lyckeby Starch

Annika Bergman

Vd på Hushållningssällskapet Halland

Peter Bohman

Marknadsområdesdirektör, Akademiska Hus

Christina Kusoffsky Hillesöy

Hållbarhetschef - Länsförsäkringar

Anna Lundhagen

Vicerektor med ansvar för samverkan och fortlöpande miljöanalys

Göran Lundwall

F.d. vd Almi

Christina Lunner Kolstrup

Prefekt, Institutionen för människa och samhälle, SLU

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35