Styrelse

SLU Holdings styrelse är sammansatt med kompetenser från såväl näringsliv som akademi

Ann-Christin Norrström

Ordförande
Fd vd Länsförsäkringar Uppland

Hans Berggren

Vd, Lyckeby Starch

Annika Bergman

Företagare

Peter Bohman

Marknadsområdesdirektör, Akademiska Hus

Erik Fahlbeck

Vicerektor för samverkan, SLU

Rauni Niskanen

Dekan vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU

Lena Söderström

Styrelseledamot i flera Life Science-företag

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Telefon: 018 - 67 25 35