GIP

Förstudie Green Innovation Park Skara 

Förstudiens mål är att genomföra en kartläggning över aktörer och förutsättningar för att skapa en Green Innovation Park, en innovationsplats för grön näring i anslutning till SLU  Skara, som kan bidra till en vitalisering av området och till ett stärkt kluster för gröna näringar i Västsverige. Förstudien lyfter den gröna näringens behov av förändring och utveckling och drivs av SLU Holding m fl.

 

 

 

nyheter

Förstudie Green Innovation Park Skara

Förstudie Green Innovation Park Skara

Så vill vi stärka samarbetet mellan forskning, entreprenörer och företag i Skaraborg.

Läs mer...

Projektdeltagare


Förstudien genomförs med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg.
 
 
ERUF
 
 

 
 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35