2030 Klimat Spelet SHR

Förstudie Green Innovation Park Skara 

Förstudiens mål är att genomföra en kartläggning över aktörer och förutsättningar för att skapa en Green Innovation Park, en innovationsplats för grön näring i anslutning till SLU  Skara, som kan bidra till en vitalisering av området och till ett stärkt kluster för gröna näringar i Västsverige. Förstudien lyfter den gröna näringens behov av förändring och utveckling och drivs av SLU Holding m fl.

nyheter

Nu drar vi igång förstudien

Nu drar vi igång förstudien

Så vill vi stärka samarbetet mellan forskning, entreprenörer och företag i Skaraborg.

Läs mer...

Projektdeltagare


Förstudien genomförs med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg.
 
 
ERUF
 
 

 
 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35