Innovationsdagen i Skara

29 september 2021 delades SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs Innovationspris ut för första gången. Prisutdelare och föreläsare var Göran Persson. Innovationsdagen ingick i SLU Skaras Smedjeveckan.

Vinnare av SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs Innovationspris 2021 var projektet Target Y som utvecklar en tjänst som ska göra det möjligt för enskilda lantbrukare att ta fram kartor över hur skörden varierar inom ett växtodlingsfält. Tillväxtpriset gick till projektet Goati som tagit fram en metod för att följa upp var betande nötkreatur befinner sig och hur de mår.

Se filmen från prisutdelningen och paneldebatten Hur underlättar vi för nya hållbara innovationer från SLU? Panelen bestod av Maria Knutson Wedel (rektor SLU), Patrik Meijer (Sparbanken Skaraborg), Peter Annas (Lantmännen), Mats Söderström (vinnare Innovationspriset), Erik Öhlund (vinnare Tillväxtpriset) och Annika Bergman (SLU Holding, Hushållningssällskapet).

 

 

 

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35