Klimatspelet

2030 KliMat-spelet får finansiering från Formas

2030 KliMat-spelet får finansiering från Formas Kommunikationsutlysning 2021.

Spelet utgår från FN:s Agenda 2030-mål och vill visa på komplexiteten i frågor kring mat, klimat, biologisk mångfald och växtnäringshushållning . Spelaren driver lantbruk och ska försörja Sverige med livsmedel samtidigt som miljömålen ska uppnås. Olika val i produktionen och hos konsumenterna får effekter på maten som produceras, självförsörjningsgrad, matimport, klimatpåverkan, växtnäringshushållning, biologisk mångfald. Målgruppen för spelet är lärare och elever på gymnasiet och högstadiet.

2030 Klimat-spelet drivs av forskare på institutionerna för människa och samhälle och husdjurens miljö och hälsa vid SLU tillsammans med SLU Holding, Interaction Lab vid Högskolan i Skövde och RISE.

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35