I en ny undersökning uppger strax under 40 procent av restaurangcheferna att de har begränsat intresse för att ändra restaurangens matinköp för miljöns och klimatets skull. Istället efterlyser de en attitydförändring hos sina gäster. Foto: Shutterstock

Många restaurangchefer måttligt intresserade av att miljö- och klimatanpassa inköpen

I en ny undersökning uppger strax under 40 procent av restaurangcheferna att de har begränsat intresse för att ändra restaurangens matinköp för miljöns och klimatets skull. Istället efterlyser de en attitydförändring hos sina gäster.

Undersökningen är genomförd under våren 2019 av IMA marknadsutveckling på uppdrag av SLU Holding och ingår i en större kartläggning av attityder och kunskap när det gäller våra matvals påverkan på miljön och klimatet. Resultatet visar bland annat hur restaurangcheferna uppfattar sin egen kunskap om hur maten påverkar miljö och klimat och i vilken omfattning de kan tänka sig att förändra sina inköp.
Ökad kunskap och förändrad attityd är viktig för att skapa förändring

– Det är intressant att ta del av vad restaurangchefer runt om i landet anser krävs för att minska den egna verksamhetens miljöpåverkan. Att så många som strax under 40 procent har ett begränsat intresse av att ändra sina inköp behöver inte betyda att man är ovillig att göra förändringar – utan att man möjligen saknar kunskap och inte vet hur man ska göra för att bli mer miljövänlig, säger Mats Wiktorsson, innovationsrådgivare på SLU Holding i Skara.

Undersökningen visar att ungefär var tredje restaurangchef bedömer sig ha begränsad kunskap om matens miljö- och klimatpåverkan. I snitt var femte restaurangchef svarar också att det på sikt behövs en förändrad attityd hos restauranggästerna för att restaurangens inköp av råvaror ska förändras. Detta för att restaurangägare till stor del baserar sina inköp på vad kunder/konsumenter vill ha och letar efter.

– Det finns en poäng i att både restaurangägare och deras kunder skulle gynnas av en bättre förståelse för mat/klimat-relationen, fortsätter Mats Wiktorsson.
Spelprototyp för framtidens matval

– När det gäller konsumenternas attityder i frågan, vet vi att de har en vilja att förändra sina matval. Men tidigare undersökningar visar att många konsumenter också är osäkra på hur man ska göra för att välja rätt. Många anger att man som konsument vill få en ökad förståelse för vad maten innehåller, dess ursprung och hur valet påverkar miljön och klimatet, säger Anna Hessle, forskare på SLU i Skara.

För att rusta framtidens konsumenter ska SLU Holding tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Högskolan i Skövde (HS) bygga ett dataspel som kan ge ökad kunskap om hur våra val av mat påverkar miljön och klimatet. En prototyp har redan tagits fram, och den har med gott resultat testats på gymnasielever i Västsverige.

Läs mer här om spelprototypen, som SLU utvecklar tillsammans med SLU Holding, RISE och HS Interaction Lab.


Kontaktinformation:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., innovationsrådgivare
SLU Holding
072-209 66 03

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., forskare
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
0511-671 43

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., lektor
Institutionen för informationsteknologi, Högskolan i Skövde
0500-44 83 51

 

FAKTA om undersökningen
Listan är en sammanställning från undersökningen där konsumenterna svarade på frågan: Vilken av följande saker kan du tänka dig at förändra för att minska matens påverkan på miljö och klimat?
Syftet med undersökningen som genomfördes våren 2019 är att få olika konsumentgruppers syn på hur deras eget matval påverkar miljön med fokus på klimatet och också att bedöma konsumenternas kunskap om hur olika matval påverkar miljön. Resultatet av vad svenskarna kan om matens miljö- och klimatpåverkan bygger på en nationell undersökning av 400 svenskar som telefonintervjuats av IMA marknadsutveckling på uppdrag av SLU Holding.

 

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35