Prototyp 2030 Illustration: Tobias Larsson Fri för användning i redaktionella sammanhang.

Prototyp 2030 – en spelprototyp om vår tids största utmaningar

Prototyp 2030 är en vetenskapligt förankrad spelprototyp som tar ett gemensamt grepp om aktuella frågor som rör mat, miljö och klimat. Spelprototypen är digital och vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserad av hållbar utveckling men primärmålgrupp är gymnasielever.

Prototypen är tänkt att testas under hösten 2019 inom ämnen som naturkunskap, biologi och geografi för att utvärdera hur prototypen kan utvecklas till ett skarpt spel. Prototyp 2030 är framtaget i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), SLU Holding och Högskolan i Skövde (HS) i en regional version för Västra Götalands län. Planen är att utveckla spelet vidare till en skarp version ”2030 KliMat-spelet”. Finansiering är sökt och besked kommer under hösten. Ambitionen är att färdigställa spelet i två versioner, en regional version och en nationell version för hela landet. I arbetet med den skarpa versionen kommer RISE att tillkomma som en ytterligare samarbetspartner. Till spelet blir dessutom ett vetenskapligt råd knutet med bland annat forskare från SLU, HS och Karlstads universitet. Det skarpa spelet bedöms ta flera år att utveckla och beräknas i så fall vara klart under 2022.

- Det färdigutvecklade spelet ska i kombination med relaterad undervisning medvetandegöra eleverna om de utmaningar samhället står inför, olika mål, målkonflikter samt strategier för att möta dem. Vi vill också att det framtida spelet ska bidra med motivation och lust till ett ökat engagemang hos både ungdomar och konsumenter. Både i deras yrkesval, som konsumenter och framtida roll som beslutsfattare, säger Mats Wiktorsson, innovationsrådgivare på SLU Holding i Skara.

Christina Lundström, AgrLic RådNu vid SLU arbetar med frågor som berör lärande, kommunikation och rådgivning samt digitalisering och ny teknik i lantbruket är en av de drivande krafterna i projektet.

- Frågor om mat och klimat är komplexa och det vill vi visa med spelet. För att testa och utveckla spelet har vi fått god hjälp av fokusgrupper bestående av lärare från Naturbruksförvaltningen inom VGR och Västerhöjdsgymnasiet i Skövde, säger Christina Lundström, AgrLic RådNu, SLU.Kontaktinformation:
Mats Wiktorsson, SLU Holding
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 072- 209 66 03

Anna Hessle, SLU
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0511- 671 43

Björn Berg Marklund, Högskolan i Skövde
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0500 - 44 83 51

För mer information om Prototyp 2030:
Pressrelease - SLU och HS utvecklar spelprototyp om maten, klimatet och miljön
Serious games – ny satsning på att göra forskningsresultat tillgängliga via spel
Ny undersökning visar att varannan konsument är redo att förändra sina matval

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35