Växtproteinfabriken visade upp sig på Stenhammarsdagen

Årligen bjuder SLU:s rektor och H.M. Konungen in till Stenhammarsdagen då olika aktuella frågor inom lantbruk diskuteras. Årets tema var ”Beredskap för extremväder”.

Årligen bjuder SLU:s rektor och H.M. Konungen in till Stenhammarsdagen då olika aktuella frågor inom lantbruk diskuteras. Årets tema var ”Beredskap för extremväder”. Bland de inbjudna talarna fanns Växtproteinfabrikens projektledare Viveka Sernvi Hansson och Sven-Erik Svensson från Institutionen för biosystem och teknologi. Tillsammans höll de i programpunkten Nya affärsmöjligheter för vall och grönmassa – Bioraffinaderi för framtida material, livsmedel och foder där verksamheten i Växtproteinfabriken presenterades.

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35