Idéer, projekt och bolag från SLU Holding

Växtproteinfabriken

Utmaningsdriven innovation, UDI, är en satsning på samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Växtproteinfabriken har 15 partners som tillsammans, genom etablering av en pilotanläggning i Alnarp, tittar på affärspotentialen av växtproteiner och andra näringsämnen från outnyttjad grönmassa.

nyheter från växtproteinfabriken

Framtidens livsmedel och energi – så kan underutnyttjad grön biomassa nyttjas

Framtidens livsmedel och energi – så kan underutnyttjad grön biomassa nyttjas

En ny testbäddsmiljö redo för att extrahera växtproteiner är ett av resultaten av det Vinnovafinansierade projektet Växtproteinfabriken.

Läs mer...

Växtproteinfabriken - ny grön råvaruleverantör

Växtproteinfabriken - ny grön råvaruleverantör

Att hitta nya proteinkällor och bättre utnyttja de resurser vi har är en viktig framtidsfråga. Utmaningarna är många. Inte minst för jordbruket. Att hitta nya gröna proteinkällor är en del i den omställningen. Att minska animalieproduktionen en annan.

Läs mer...

Vad gör vi i Växtproteinfabriken?

Vad gör vi i Växtproteinfabriken?

Se ATL:s inslag om hur vi utvinner växtproteiner och tar tillvara på sidoströmmarna i processen.

Läs mer...

Lantbruksministern på besök

Lantbruksministern på besök

Lantbruksminister Jenny Nilsson med delegation och gäster från näringslivet besökte Växtproteinfabriken i samband med invigningen av SLU:s satsning på SLU Grogrund.

Läs mer...

Forskare och praktiker arbetar tillsammans

Forskare och praktiker arbetar tillsammans

Under våren 2020 arbetar projektteamet med att få det sista på plats och att finjustera processen efter lärdomar från förra årets körningar.

Läs mer...

Växtproteinfabriken visade upp sig på Stenhammarsdagen

Växtproteinfabriken visade upp sig på Stenhammarsdagen

Årligen bjuder SLU:s rektor och H.M. Konungen in till Stenhammarsdagen då olika aktuella frågor inom lantbruk diskuteras. Årets tema var ”Beredskap för extremväder”.

Läs mer...

Region Skåne satsar på Växtproteinfabriken

Region Skåne satsar på Växtproteinfabriken

Region Skånes utvecklingsnämnd har beviljat 1,4 MSEK till SLU Holding AB för en ansökan till Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation Steg 2 för projektet Plant Protein Factory.

Läs mer...

Läs vad andra skrivit om Växtproteinfabriken

Läs vad andra skrivit om Växtproteinfabriken

Här hittar du artiklar från externa tidningar.

Läs mer...

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35