Från Uppsala till OS i Rio de Janeiro - möt Lars Roepstorff

Från SLU till OS - möt Lars Roepstorff

Lars Roepstorffs hästintresse väcktes tidigt och han har tävlingsridit sedan barnsben. Och med en läkare som pappa, har Lars alltid lockats av kombinationen medicin och djur, vilket gjorde att Lars påbörjade en veterinärutbildning efter gymnasiet.

Under veterinärutbildningen började han så småningom att forska på Anatomiinstitutionen vid SLU, som redan då var världsledande inom biomekanik med bland annat projekt för att optimera underlag, och dosera, travbanor. Lars var involverad i projekt för att mäta rörelser, belastning och krafter när hästar tävlade i syfte att ta fram värden för hur djuren upplevde olika underlag.

Skadade topphästar gav ett större fokus på banunderlag vid tävlingar
Under OS i Aten 2004 fick flera topphästar allvarliga skador i samband med tävlingarna. Det innebar att forskningen på banunderlag fick ett mycket större fokus. Att ta fram ett idealt underlag som passar alla banor var inte möjligt, därför tog Lars och hans team istället fram en objektiv metod för att varudeklarera banor för hästar. Genom att använda ett robothästben mot underlaget efterliknades de krafter och den belastning som blir under tävling. Responsen mäts och man får fram värden för hur hästen kan uppleva och känna underlaget

Metoden testades under OS i London 2012
Lars med team fick prova sina metoder i praktiken under OS i London 2012. Här kunde man bekräfta att metoden på ett objektivt sätt mätte relevanta saker. Detta hade stor betydelse vid testeventet av OS-hoppbanan i Greenwich park då man kunde uppmäta stora skillnader i hur underlaget dämpade. Metoden kom att bli en objektiv måttstock till skillnad mot tidigare, då tyckande och åsikter spelat en stor roll för hur banunderlag skulle konstrueras och anpassas.

–Att arbeta tillämpat och att ta fram hästvänliga lösningar som bidrar till att minska skaderisken för djuren gör arbetet inspirerande och meningsfullt, berättar Lars som är nöjd med att forskningen kan övergå till direkt nytta för näringen, berättar Lars.

SLU Holding en viktig sparringpartner
Under OS i Rio fick Lars och hans team på uppdrag av Internationella Ridsportförbundet vara med från början som officiell partner med uppgift att bland annat slutgodkänna banunderlaget. Efter det har Lars & Co börjat arbeta med trav och galoppsporterna där man från Stiftelsen hästforskning vunnit pris för årets projekt för sin samlade forskning kring banunderlag. Nu laddar teamet för kommande insatser när OS i Tokyo arrangeras!

–SLU Holding har varit en fantastiskt viktig sparringpartner kring möten med hästnäringen. SLU Holding har även medverkat vid olika lösningar kring Ip-frågor samt gett stöd för att verifiera forskningsresultatet mot marknaden, säger Lars Roepstorff.

 

Lars bästa tips till dig som funderar på att ta din forskning till samhället

  • Bland de svåraste frågorna är mötet med näringen. Som forskare har du i regel fokus på din forskning och behöver stöd av någon som kan mer om till exempel avtal och samarbete med olika partners.
  • Det är viktigt att hitta bra lösningar på IP-frågorna.
  • Det är svårt att bedöma värdet av forskningsresultatet – ta hjälp av SLU Holding även i sådan frågor. © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35