Växtproteinfabriken

Växtproteinfabriken – en del av lösningen på framtidens globala matproblematik?

SLU Holding intervjuar Carl Jonson, affärsutvecklare i Alnarp, om en spännande förstudie om hur man kan extrahera växtproteiner för framtidens mat. En metod som i framtiden skulle kunna innebära att man kan utvinna lokalt producerade hållbara växtproteiner, utöver sojaalternativet.

- Jordens befolkning kommer att öka med uppskattningsvis 33% fram till år 2050. I framtiden behöver vi därför bli mycket mer effektiva inom matproduktionen för att maten ska räcka till alla. Volymen behöver därför ökas med 70% (enl FAO) för att förse de då 9,7 miljarder människorna i världen med mat. Vi behöver också ta hänsyn till klimatförändringen samt hitta råvaror som kräver mindre naturresurser för att bli mat. En del av lösningen handlar om att hitta grödor med hög proteinhalt för att komplettera och ersätta animaliskt protein. För att klara detta behöver vi tänka nytt och klimatsmart. Det har forskarna och företagen som deltar i förstudien Växtproteinfabriken gjort, berättar Carl Jonson.
Grundidén till Växtproteinfabriken kommer från SLU och Institutionen för Växtförädling. Idén bygger dels på att ta till vara all den grönmassa och dess näringsämnen som idag slängs eller i bästa fall blir till biogas, samt att utveckla nya processer för att extrahera ut näringsämnen och proteiner innan rötningen vid biogasanläggningar.

Utmaningar i produktionsprocesser och överskottsmaterial
De stora utmaningarna är att utveckla lönsamma produktionsprocesser och att kunna ta tillvara på det överskottsmaterial som skapas. Att enbart extrahera ut växtprotein är förmodligen inte lönsamt utan man behöver ta tillvara på andra näringsämnen samt även modifiera och utveckla kundanpassade proteiner. För att prova detta har forskarna nu specificerat en pilotanläggning och valt ut lämpliga grönmassor med relativt högt protein- och näringsinnehåll.

SLU Holdings roll
SLU Holding har initierat, varit rådgivare och medverkat vid ansökningsprocessen hos Vinnova, samt knutit nyckelaktörer till projektet. SLU Holding har även bistått avtalsmässigt och tagit fram informationsmaterial.

Visionen med Växtproteinfabriken
Visionen är att bli en ny råvaruleverantör av lokalproducerat allergenfritt växtprotein till livsmedels-, kosmetika-, djurfoder- samt hälsokostmarknaderna. Det skulle innebära att marknaden i framtiden kommer erhålla andra hållbara växtproteiner utöver sojaalternativet.
Carl konstaterar att lokalproducerat allergenfritt växtprotein kan fungera på fler platser som en global idé, vilket skulle gynna både matproduktionen och klimatet. Detta samtidigt som trenden kring hälsa och att äta veganskt samt vegetariskt, ligger helt i linje med vad Växtproteinfabriken vill bidra till!

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Telefon: 018 - 67 25 35