Benjamin Schmuck är proteinkemist och doktorand inom molekylär bioteknik

Nano fibers för snabb och säker diagnostisering av sjukdomar – möt Benjamin

Benjamin Schmuck är proteinkemist och doktorand inom molekylär bioteknik. Idag forskar Benjamin om proteiner i bioteknologiska applikationer – något som kan komma att förändra diagnostisering av vanligt förekommande sjukdomar i framtiden.

Benjamin kommer ursprungligen från Österrike, men sökte sig till Sverige när det var dags för universitetsstudier. I ryggen har han idag en kandidatexamen i kemi och en masterexamen inom biokemi från Uppsala universitet. Det var just Uppsala universitet, ett av världens mest framstående lärosäten, som lockade honom till Sverige för drygt åtta år sedan. Kemi är ett ämne som verkligen gripit tag om Benjamin, hans intresse väcktes redan i tonåren. Men hans stora intresse i unga år låg snarare inom fysiken, ett intresse han fortfarande har.

– Jag älskar innovationer, inom både kemi och fysik. Den innovation som jag just nu tycker är mest spännande, förutom min egen forskning, är att man håller på att bygga fusionsreaktorn ITER i Frankrike. Den kan leda till att vi löser alla energibehov på ett miljövänligt sätt. Ett minst sagt spännande projekt, berättar Benjamin.

Till vardags sysslar Benjamin med molekylär bioteknik och biokemi, områden som hans kemilärare på gymnasiet i Österrike lockade fram intresset för.

– Min kemilärare var verkligen engagerande! Jag har haft kontakt med honom efter att jag börjat forska, och han tycker att det jag håller på med nu är väldigt intressant. Det är jättekul eftersom han varit en sådan stor inspirationskälla för mig, säger Benjamin.

Pågående forskning om nanofibriller
Det ämne som Benjamin forskar kring är proteiner i bioteknologiska applikationer. Han arbetar med proteiner då de går från sitt ursprungliga tillstånd, som kallas för ”nativ fold”, till en alternativ veckning.

– Vi tar fram funktionella nanofibriller (nano fibers), små små ”trådar” på sådär 4-10 nanometer i diameter och någon micrometer lång. Dessa nanofibriller är otroligt stabila, vilket gör att vi kan fästa andra aktiva proteiner och enzymer på dem, berättar Benjamin.

På så sätt kan nanofibrillerna utrustas med flera olika proteiner och därmed funktioner. Eftersom nanofibrillerna har en väldigt stor yta,”surface area over volume ratio”, är de extremt lämpliga för bioteknologiska applikationer, då man kan immobilisera ett stort antal enzymer eller andra intressanta proteiner i en jämförelsevis liten volym.
Bland annat jobbar Benjamin med fibriller som kan binda antikroppar som bryter ner antibiotika och även Xylan (en polysackarid i hemicellulosa).

En vision om tidig diagnostisering av allvarliga sjukdomar
Proteiner är också viktiga vid diagnostisering av sjukdomar, så kallade biomarkörer. Särskilda proteiner produceras i kroppen när man får en viss sjukdom, som vid till exempel hjärtsjukdom. Nanofibrillerna skulle kunna användas i diagnostiska kit för att på ett mycket mer robust och känsligt sätt detektera de proteiner som en viss sjukdom alstrar, jämfört med dagens diagnostikmetoder.

– En tidig diagnos kan vara avgörande för en framgångsrik behandling, berättar Benjamin.

Samarbetet med SLU Holding
Benjamin har inte bara forskat på nanofibriller och proteiner i bioteknologiska applikationer, utan är även i processen att starta ett företag som nu siktar på att introducera tillämpningar på marknaden. Längs med resan har SLU Holding hjälpt till med frågor om patent, kommersialisering och utveckling av strategiplaner.

– Vi har haft en bra och tät kontakt med SLU Holding. När vi började se potentialen hos nanofibrillerna 2014 fanns de där och stöttade oss. De har bidragit rent generellt med tips och råd och vi skulle inte varit där vi är idag om det inte vore för dem! Finansiering har vi fått genom Vinnova, berättar Benjamin.

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35