Information om bisysslor från SLUs webbplats

Information om bisysslor från SLUs webbplats

SLU har enkla och generösa regler för bisysslor. Grundregeln är att bisysslor är tillåtna. De regler vi har kommer ur svensk lag, med ett lokalt tillägg som handlar om veterinärer.
Bisysslor ska registreras om medarbetaren eller chefen tror att det behöver bedömas om bisysslan är lämplig utifrån de regler som finns i vår riktlinje. Det är personalavdelningen ansvarar för reglerna kring bisysslor.  

Reglerna som gäller alla anställda ser ut så här i korthet:

  • Du får inte konkurrera med SLU:s verksamhet.
  • Du får inte ha en bisyssla som hindrar dig från att utföra ditt arbete, eller som innebär att ditt arbete blir lidande.
  • Du får inte riskera SLU:s anseende, och inte göra något som kan påverka allmänhetens förtroende för SLU.
  • En veterinär anställd vid SLU får inte bedriva eller delta i annan klinisk veterinär verksamhet i Uppsala, Stockholms eller Västmanlands län.

En bisyssla är ett arbete eller en verksamhet en medarbetare driver vid sidan av sin anställning.

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35