Lärarundantaget

Lärarundantaget

Genom Lärarundantaget ges forskare/akademisk lärare vid universitet och högskolor rätten till sina egna forskningsresultat.

Som utbildande forskare/akademisk lärare vid ett svenskt universitet har du därför unika möjligheter att nyttiggöra dina forskningsresultat. Det är du som äger rätten till dina forskningsresultat till skillnad från vad som generellt sätt gäller på arbetsmarknaden, där arbetsgivaren ofta äger rätten. Vid internationella universitet äger universitetet rättigheterna till de uppfinningar som tas fram inom lärosätet.

Lärarundantaget ger en stor frihet och gör att du själv kan styra och kontrollera hur dina forskningsresultat kommer till nytta. Det är därför upp till dig att initiera på vilka sätt detta sker.

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35