AB Svenska Stjärnor, founded by SLU Holding and five other Swedish university holding companies, announces that it has entered into a partnership agreement with the newly established investment fund Eir Ventures.

Svenska Stjärnor partners with the new investment fund Eir Ventures

AB Svenska Stjärnor, founded by SLU Holding and five other Swedish university holding companies, announces that it has entered into a partnership agreement with the newly established investment fund Eir Ventures. The partners aim to provide start-up companies with seed financing through a special investment vehicle within the fund.

Stor satsning på proteinfabriken

Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) och SLU Holdings satsning på ett nytt innovationsprojekt som ska utvinna framtidens växtproteiner i Sverige, Växtproteinfabriken, får finansiering från Vinnova med 10 miljoner kronor och 1,4 miljoner kronor från Region Skåne (Biogas Syd) under en tvåårsperiod. Växtproteinfabriken är ett samverkansprojekt där flera stora aktörer deltar.

– En stor del av det som skördas idag lämnas kvar på åkern eller går direkt till biogas, berättar Carl Jonson, Senior Innovation & Business Advisor, SLU Holding. Ta till exempel en morotsplanta eller sockerbetan. Där äter vi endast roten. Övriga gröndelar av växten används i dagsläget i begränsad omfattning. Det är bland annat från sådan outnyttjad grönmassa vi kommer att extrahera högvärdesproteiner och andra näringsämnen. Projektet kommer även skapa nya intäktskällor för lantbrukarna och nya affärsmodeller till biogasbranschen samtidigt som en helt ny och hållbar växtråvarubransch kan skapas.

SLU Holding investing in Leafymade. © Leafymade

SLU Holding invests in start-up company Leafymade

Leafymade AB develops sustainable materials that can replace plastics and paper in disposable products. With its investment, SLU Holding is providing the company with important capital and opportunities for new knowledge through collaboration with researchers at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU).

 - Leafymade is run by young and driven entrepreneurs,” says Henrik Landgren, Senior Innovation & Business Advisor, SLU Holding. “The products are exciting and the sales potential great. Our assessment is that there should be good opportunities for SLU researchers to contribute with their knowledge both in terms of development of product functions and the sustainability aspect.

Press Release - SLU Holding investerar i forskningsbolaget Resorbable Devices AB

SLU Holding invests in research company Resorbable Devices AB

Resorbable Devices AB is behind successful research in resorbable polymers. Under the leadership of founder Odd Höglund, the company has developed LigaTie®, a self-locking implant in resorbable material for safe and more effective surgery.

“The business concept and product LigaTie®, and the team’s expertise and determination convinced us of the company’s future potential,” says Urban Eriksson, CEO of SLU Holding. “Resorbable Devices AB exhibits all the signs of a successful company, which was why SLU Holding decided to invest.”.

Resorbable Devices AB has recently been awarded a local business prize for high growth potential and has additional products under development that are aimed primarily at urology use.

We are pleased and proud that SLU Holding has chosen to make this investment in Resorbable Devices AB,” says Odd Höglund, researcher at the Swedish University of Agricultural Sciences, and founder of Resorbable Devices AB. “The company gives us expertise in business development, which is valuable in reaching out to the market. The investment in the company also means financing of the next step of the journey from research to market in which the manufacturing process is next to be validated.”

In the research field of resorbable polymers, Resorbable Devices AB collaborates with researchers from Uppsala University and the Royal Institute of Technology in Stockholm. The company also collaborates with the medical device industry in both Uppsala and the US.

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35