KNOWLEDGE BLOG - GREEN INNOVATIONs TO LIFE

Here in our knowledge blog we share insights, advice and tips on current topics and innovation – from researchers and from our own experts.

Anna Åhnberg, Gerog Carlsson, Helen Thompson, Carl Jonson och Saga Gadevärn i samtal under paneldiskussionen.

Trendspotting: hållbara matsystem - Stort intresse för VentureLab@SLU:s event

Vad är hållbarhet inom livsmedelsområdet och vilka bra alternativ finns det i dag – och i framtiden? Det tog vi fasta på när vi bjöd in olika aktörer och forskare inom livsmedelsområdet, för att diskutera problem och lösningar.

Det blev en succé med omkring 130 besökare, när VentureLab bjöd in till Trendspotting-event på temat innovationer för ett hållbart matsystem i slutet av november. Denna gång bussades ett 60-tal studenter från Lunds universitet till SLU Alnarp för att lära sig mer om hållbar mat. Intresset var stort när foajén fylldes med studenter och organisationer från både Alnarp och Lund, i en mix som bäddar för nya idéer och möjligheter.

Mat till alla, med mindre avtryck
En av dagens föreläsare var Georg Carlsson, forskare och lektor i odlingssystemekologi, vid institutionen för biosystem och teknologi vid SLU Alnarp, som talade om odlingssystem – allt från att vad och hur vi väljer att odla, och hur vi sedan hanterar de skördade produkterna.

Georg beskrev hållbara odlingssystem, där när vi kan producera näringsrik mat till alla, utan att kompromissa på framtida generationers resurser såväl nationellt som globalt.

Plantbaserad föda för hållbar framtid

– Några av de stora miljöproblemen i modernt lantbruk är förlorad biodiversitet, förluster i växtnäring. Dessutom finns viktiga sociala utmaningar i och med att antalet bönder blir färre, samt att våra grödor inte alltid används på ett hållbart sätt. Exempelvis använder vi värdefulla resurser, så som åkermark, energi och växtnäring för att producera socker, alkohol och djurfoder av grödor som vi i stället skulle kunna använda direkt som ingrediens i mat till människor. Vi behöver se över hur vi använder våra resurser smartare.

Georg beskrev hur mycket mer hållbart vårt matsystem hade blivit – med hänsyn till såväl klimatavtryck som odlingens resursanvändning – om vi kunde ändra vår matkonsumtion till att innehålla med baljväxter som ärtor och bönor, och mindre kött.

Enig panel
Under evenemanget pågick även en paneldiskussion mellan Georg Carlsson, Helen Thompson, entreprenör och student vid agroekologiprogrammet på SLU Alnarp, Carl Jonsson, affärsutvecklare på SLU Holding och initiativtagare till projektet Plant Protein Factory samt Anna Åhnberg, hållbarhetsspecialist vid Oatly. I diskussionen rådde konsensus mellan de fyra paneldeltagarna, men lyfte olika perspektiv på hållbarhet:

– Vad kan jag göra för att skapa ett mer hållbart samhälle. Vi är alla medspelare och kan påverka i vår vardag och på arbetsplatsen, uttryckte Helen Thompson.
– Svårt för små aktörer att själva kunna hitta lösningar och konkurrera med stora företag. Kanske kan de gå samman för att nå längre? frågade sig Carl Jonsson.
– Företagen har stort ansvar på miljömässig utveckling, men det kan vara svårare för företag som är traditionellt vinstdrivna att förändra, där kan vi som konsumenter påverka riktningen, genom att visa att vi upplever att produktens värde ökar om den produceras med hållbart, sa Anna Åhnberg.

Lyckat evenemang

– Jag tycker att det är otroligt kul att vi kunde få ihop det här evenemanget och att så många ville besöka det. Att ha alla dessa studenter samlade, människor med olika bakgrunder som studerar på olika universitet – här finns det vi behöver för att skapa framtidens hållbara företag, säger Robin Meijer, projektledare på VentureLab@SLU.

Under evenemanget diskuterades hållbarhet på alla nivåer inom livsmedelssystem, vilka som är framtidens proteiner och nya produkter på konsumentmarknaden.

– Detta hade inte varit möjligt utan det otroliga samarbete SLU Holding utvecklat med VentureLab i Lund – ett samarbete som vi hoppas ska kunna generera liknande aktiviteter framöver, säger Robin Meijer.

 

Tack…
…till alla studenter och talare som deltog under dagen. Tack också till VentureLab@Lund och Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet som gjorde evenemanget möjligt! Läs mer om kurser inom entreprenörskap på https://entrepreneur.lu.se/studera

Missade du evenemanget?
Det finns att se via denna länk.

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35