Calender

27 mars Skövde - Det digitala djuret - hur fångar vi upp rätt teknik för effektiv och hållbar djurhållning?

Precision Livestock Farming (PLF) är hett i Europa och utvecklingen går i ett rasande tempo. Organisationerna inom SLU-campusområdet i Skara lyfter frågan och bjuder in dig med intresse för digitalisering kopplat till animalieproduktion. Behovet av kunskapsutbyte om digital teknik mellan lantbruksforskning och företag inom de gröna näringarna är stort. Vi vill träffa dig för att föra dialogen och utvecklingen framåt. Det digitala djuret är en seminarieserie med fokus på teknisk kompetens och aktuell forskning inom djurhållning, köttkvalitet, hälsa och djurvälfärd.

Dag: 27 mars 2019
Plats: Insikten, Gothia Science Park, Skövde
Tid: 09.30 - ca 16.00

Är du intresserad? Ta möjligheten! Anmäl dig på gronamoten.se senast 20 mars. Seminariet är kostnadsfritt. Uteblivelse debiteras med 200:-/deltagare.

Bakom satsningen Det digitala djuret står SLU Holding, SLU Götala nöt- och lammköttsforskning och Agroväst och seminariet sker inom ramen för flera olika forsknings- och innovationsprojekt.
Välkomna!

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35