• Sociala tjänstehundar spelar viktig roll för fysisk och psykisk hälsa

  Sociala tjänstehundar spelar viktig roll för fysisk och psykisk hälsa

  Lena Lidfors är professor i etologi, vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa på SLU i Skara. De senaste åren har hon intresserat sig också för interaktionen mellan djur och människa, vilket resulterade i en rapport om sociala tjänstehundar inom skola, vård och omsorg.

  Läs mer
 • Med sikte på att revolutionera skogsbruket

  Med sikte på att revolutionera skogsbruket

  AirForestry är företaget med visionen att skapa ett hållbart skogsbruk. Med sin revolutionerande teknologi är det möjligt att gallra skog från luften. Detta bidrar till att bibehålla många av skogens värden samtidigt som man löser en del av de hållbarhetsutmaningar som finns idag.

  Läs mer
 • Olika lösningar för en hållbar livsmedelsproduktion

  Olika lösningar för en hållbar livsmedelsproduktion

  Annie Drottberger är en driftig doktorand och lärare som brinner extra för att forskning kommer till användning. På institutionen för Biosystem och teknologi vid SLU i Alnarp, forskar hon på hur företagare inom trädgårdsnäringen med fokus på grönsaksodling tar till sig kunskap och innovationer. Långsiktigt handlar det om att tillsammans arbeta med olika lösningar för en hållbar livsmedelsproduktion.

  Läs mer

Ange e-postadressen som är knuten till din inloggning. Ditt användarnamn kommer att skickas till den e-postadress du tidigare angivit för dina inloggningsuppgifter.

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35