fel

Kunde inte hitta kategorin

Per Bengtsson, Vd Uppsala Innovation Centre (UIC)

Per Bengtsson, Vd Uppsala Innovation Centre (UIC)

”UIC och SLU Holding har ett framgångsrikt samarbete sedan många år tillbaka. SLU Holding var en stark pådrivare till att UIC bildades 1999. SLU Holding är idag den viktigaste samarbetspartnern gällande företagsidéer sprungna ur SLU. Vi ser fram mot nya satsningar tillsammans som SLU Holdings företagsinkubator, bl a kopplat till Green Innovation Park.”

uic.se

Mats Emilson, VD Agroväst

Mats Emilson, VD Agroväst

”SLU Holding tillför kompetens som är bra för forskare och näringen.
Från Agrovästs sida samverkar vi med akademi, näringsliv och samhälle
för utveckling av lantbruket och det handlar ofta om att hitta kreativa lösningar.
Vårt senaste gemensamma projekt landade i en riktigt lyckad lösning för de inblandade forskarna
–  min bedömning är att Holdings insats var en bärande del i det goda resultatet.  
Vi ser fram emot nästa projekt tillsammans.”

agrovast.se

Cathrin Sandström, Regional Manager, Venture Cup Nord

Cathrin Sandström, Regional Manager, Venture Cup Nord

"Venture Cup är Sveriges största tävling för affärsidéer och är en riktigt bra process att gå igenom när du ska starta företag. Genom samarbetet med SLU Holding i Umeå får såväl affärsutvecklare som idébärare god inblick i både tävlingsprocess och nätverk. Tack vare samarbetet med SLU Holding får vi expertis om gröna näringar i vårt nätverk och en länk till fler gröna affärsidéer. Vi ser fram emot fortsättningen."

venturecup.se

Moa Persdotter, VERKSAMHETSLEDARE VENTURELAB VID LUNDS UNIVERSITET

Moa Persdotter, VERKSAMHETSLEDARE VENTURELAB VID LUNDS UNIVERSITET

”VentureLab vid Lunds universitet arbetar för att inspirera och stötta studenter med intresse för innovation och entreprenörskap att våga tro på sina idéer. Samarbetet mellan VentureLab@LU och VentureLab@SLU, initierat av SLU Holding, ger Lunds universitets studenter en tydlig ingång till SLUs kompetens inom de gröna näringarna, och tvärt om! Målet med samarbetet är att få studenterna från de två olika lärosätena att mötas med sina olika kompetenser och genom kostnadsfritt stöd från VentureLab en möjlighet att kunna utveckla framtidens produkter och tjänster.”

venturelab.lu.se

Carl Henrik Ohlsson, Vd Skaraborg Invest

Carl Henrik Ohlsson, Vd Skaraborg Invest

”Tillsammans med SLU Holding samarbetar vi för att hitta synergier i start up företag inom grön näring.
Holding bidrar med kunnande och rådgivning kring affärsutveckling av intressanta företag och idéer inom SLU.
Viktigt för oss i Skaraborg Invest, då vi vill investera i skalbara och innovativa företag i Skaraborg. Det är ett ungt samarbete som inspirerar och som ser lovande ut för framtiden, då vi är helt övertygade om att den gröna näringen är en framtidsbransch i Skaraborg.”

skaraborginvest.se

André Johansson,  CEO Connect Sverige - Region Syd

André Johansson, CEO Connect Sverige - Region Syd

”SLU Holding utgör en central del i affärsutvecklingen av gröna företag i Skåne och vi har etablerat ett mycket givande samarbete som givit frukt för båda organisationerna. CONNECTs process har en tydlig roll i affärsutvecklingen när bolag behöver kapital och kompetens. SLU Holding har en enastående förståelse av affärer i den gröna näringen och tillsammans har vi utvecklat ett samarbete där vi berikar varandras processer för bolagens bästa. Vi gläds över samarbetet och ser fram emot ytterligare case för att gemensamt utveckla dem till framgångsrika startups.”

connectsverige.se/syd

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35