Varumärke

Vårt varumärke innehåller ett antal värden. Värden som du kommer känna i mötet med oss, i vårt agerande, t ex när vi fått förtroendet att stötta dig som forskare att ta din forskning till marknaden. Dessa värden har vi formulerat på följande sätt: Passion, Utmana och Kompletterade kompetens.

Det viktigaste av dessa är Kompletterande kompetens. För att framgångsrikt kunna driva ett projekt som syftar till att ta forskning till marknad, och en eventuell bolagsbildning, krävs minst två kompetenser. Dels den specialistkompetens som forskare besitter, och dels en affärsmässig kompetens. Det är relativt sällan dessa två möts i en och samma person – och därför finns vi! Vi stöttar forskarna genom att vara den kompletterande affärskompetensen!

Den medarbetare ifrån oss som deltar i ett projekt har i sin tur många kompletterande kompetenser i vårt team och i våra nätverk. SLU Holding består av experter med bakgrund ifrån industri, finansiering, företagande, start-ups och forskning. I våra nätverk finns rådgivning inom bl a juridik, IPR och innovation.
Med de två övriga värden i vårt varumärke, Passion och Utmana, har vi beskrivit hur det är att arbeta med oss. Vi har stor passion för det vi gör, vi brinner för att se innovationer komma till och göra nytta i samhället. Och vi utmanar och driver, tills din forskning nått en marknad!
Vårt varumärkeslöfte – green innovations to life – är också vårt mål. Vi arbetar för att fler hållbara innovationer en dag ska nå och göra skillnad i samhället och allas våra liv.

 

 

SLU Holdings historia

SLU Holdings historia

Sedan SLU Holding AB startades 1995 har bolaget gjort en spännande resa från att vara ett renodlat investeringsbolag, till att utvecklas till ett affärsutvecklingsföretag. Idag erbjuder SLU Holding tjänster och assistans från idéstadie till så kallad såddfinansiering.

Läs mer...

Varför finns vi?

Varför finns vi?

Globala utmaningar
Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

Läs mer...

Innovation

Innovation

Det finns många definitioner på vad en innovation egentligen är. Vissa menar att en ny uppfinning kan vara en innovation i sig.

Läs mer...

Styrelsen

Styrelsen

SLU Holdings styrelse är sammansatt med kompetenser från såväl näringsliv som akademi.

Läs mer...

Varumärke

Varumärke

Vårt varumärke innehåller ett antal värden. Värden som du kommer känna i mötet med oss, i vårt agerande, t ex när vi fått förtroendet att stötta dig som forskare att ta din forskning till marknaden. Dessa värden har vi formulerat på följande sätt: Passion, Utmana och Kompletterade kompetens.

Läs mer...

Vår vision

Vår vision

Sveriges lantbruksuniversitet har ett antal uttalade uppdrag. Ett av dessa är att nyttiggöra forskning. SLU Holding är länken mellan forskning och marknaden, som ser till så att forskningsresultat blir kända och sedan omsätts till något som kommer andra till väl.

Läs mer...

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35