SLU Holdings historia

SLU Holdings historia

Sedan SLU Holding AB startades 1995 har bolaget gjort en spännande resa från att vara ett renodlat investeringsbolag, till att utvecklas till ett affärsutvecklingsföretag. Idag erbjuder SLU Holding tjänster och assistans från idéstadie till så kallad såddfinansiering.

Allting tog sin början när regeringen under 1990-talet ville öka möjligheterna för att kunskap från universiteten skulle nå ut i samhället i form av företag, produkter och tjänster. 11 universitetsknutna holdingbolag startades då varav SLU Holding var ett av dem.

2007 fick SLU Holding ett utvidgat uppdrag från Sveriges lantbruksuniversitet för att möjliggöra att fler innovationer skulle skapas ur verksamheterna inom universitetet. Vid sidan av investeringsuppdraget byggdes en struktur upp för att kunna ge service inom affärs- och innovationsutveckling till samtliga anställda inom SLU.

Idag har SLU Holding medarbetare i Uppsala, Alnarp, Skara och Umeå. Årligen utvärderas cirka 100 innovationsidéer från SLU och de gröna näringarna.

Vill du veta mer om olika typer av innovationsidéer som vi hjälpt till med? Läs mer här.

SLU Holdings historia

SLU Holdings historia

Sedan SLU Holding AB startades 1995 har bolaget gjort en spännande resa från att vara ett renodlat investeringsbolag, till att utvecklas till ett affärsutvecklingsföretag. Idag erbjuder SLU Holding tjänster och assistans från idéstadie till så kallad såddfinansiering.

Läs mer...

Varför finns vi?

Varför finns vi?

Globala utmaningar
Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

Läs mer...

Innovation

Innovation

Det finns många definitioner på vad en innovation egentligen är. Vissa menar att en ny uppfinning kan vara en innovation i sig.

Läs mer...

Styrelsen

Styrelsen

SLU Holdings styrelse är sammansatt med kompetenser från såväl näringsliv som akademi.

Läs mer...

Varumärke

Varumärke

Vårt varumärke innehåller ett antal värden. Värden som du kommer känna i mötet med oss, i vårt agerande, t ex när vi fått förtroendet att stötta dig som forskare att ta din forskning till marknaden. Dessa värden har vi formulerat på följande sätt: Passion, Utmana och Kompletterade kompetens.

Läs mer...

Vår vision

Vår vision

Sveriges lantbruksuniversitet har ett antal uttalade uppdrag. Ett av dessa är att nyttiggöra forskning. SLU Holding är länken mellan forskning och marknaden, som ser till så att forskningsresultat blir kända och sedan omsätts till något som kommer andra till väl.

Läs mer...

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35