Om SLUholding - Varför finns SLU Holding?

Varför finns vi?

Globala utmaningar
Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa – och att lösa klimatkrisen. Genom FN:s Globala mål för hållbar utveckling kan vi tillsammans sträva mot dessa stora och viktiga mål.

På SLU finns både forskare och kompetens som kan bidra till att delar av målen blir till verklighet. Vi tror att det kan skapas affärsmöjligheter genom tjänster, produkter och processer som behöver komma till för att vi ska uppnå målen på ett hållbart sätt, gärna inom den gröna näringen.

Läs mer om FN:s globala mål

SLU Holdings historia

SLU Holdings historia

Sedan SLU Holding AB startades 1995 har bolaget gjort en spännande resa från att vara ett renodlat investeringsbolag, till att utvecklas till ett affärsutvecklingsföretag. Idag erbjuder SLU Holding tjänster och assistans från idéstadie till så kallad såddfinansiering.

Läs mer...

Varför finns vi?

Varför finns vi?

Globala utmaningar
Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

Läs mer...

Innovation

Innovation

Det finns många definitioner på vad en innovation egentligen är. Vissa menar att en ny uppfinning kan vara en innovation i sig.

Läs mer...

Styrelsen

Styrelsen

SLU Holdings styrelse är sammansatt med kompetenser från såväl näringsliv som akademi.

Läs mer...

Varumärke

Varumärke

Vårt varumärke innehåller ett antal värden. Värden som du kommer känna i mötet med oss, i vårt agerande, t ex när vi fått förtroendet att stötta dig som forskare att ta din forskning till marknaden. Dessa värden har vi formulerat på följande sätt: Passion, Utmana och Kompletterade kompetens.

Läs mer...

Vår vision

Vår vision

Sveriges lantbruksuniversitet har ett antal uttalade uppdrag. Ett av dessa är att nyttiggöra forskning. SLU Holding är länken mellan forskning och marknaden, som ser till så att forskningsresultat blir kända och sedan omsätts till något som kommer andra till väl.

Läs mer...

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35