Nu har du möjlighet till anslag för marknadsverifiering av din forskning!

Din forskningsidé kan göra nytta i samhället!

Nu har du möjlighet att, genom SLU Holding, söka anslag från Vinnovas valideringsprogram VFT. Medlen är till för att du som forskare eller student skall få möjlighet att utveckla och validera innovativa idéer och forskningsresultat.

Läs mer

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35