• Sociala tjänstehundar spelar viktig roll för fysisk och psykisk hälsa

  Sociala tjänstehundar spelar viktig roll för fysisk och psykisk hälsa

  Lena Lidfors är professor i etologi, vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa på SLU i Skara. De senaste åren har hon intresserat sig också för interaktionen mellan djur och människa, vilket resulterade i en rapport om sociala tjänstehundar inom skola, vård och omsorg.

  Läs mer
 • Med sikte på att revolutionera skogsbruket

  Med sikte på att revolutionera skogsbruket

  AirForestry är företaget med visionen att skapa ett hållbart skogsbruk. Med sin revolutionerande teknologi är det möjligt att gallra skog från luften. Detta bidrar till att bibehålla många av skogens värden samtidigt som man löser en del av de hållbarhetsutmaningar som finns idag.

  Läs mer
 • Olika lösningar för en hållbar livsmedelsproduktion

  Olika lösningar för en hållbar livsmedelsproduktion

  Annie Drottberger är en driftig doktorand och lärare som brinner extra för att forskning kommer till användning. På institutionen för Biosystem och teknologi vid SLU i Alnarp, forskar hon på hur företagare inom trädgårdsnäringen med fokus på grönsaksodling tar till sig kunskap och innovationer. Långsiktigt handlar det om att tillsammans arbeta med olika lösningar för en hållbar livsmedelsproduktion.

  Läs mer

Våra tjänster

Vi är experter på att hjälpa forskning nå en marknad – och göra skillnad i samhället.
Vilken marknadspotential har dina forskningsresultat egentligen? Hur ska man tänka på gällande avtal och patent? Med våra tjänster hållbar affärsutveckling, kartläggning av marknaden, patent & avtal och finansiering stöttar vi dig hela vägen från forskningsidé till innovation.

Läs mer..

Våra portföljbolag

SLU:s forskning spänner från det stora till det lilla – från klimatförändringar och landsbygdsutveckling, till funktionsgenomik och bioteknik. Via oss på SLU Holding utmynnar många innovationer och nystartade företag. En stor del av forskningsresultaten kan snabbt appliceras på lösningar som efterfrågas av marknaden. Just nu har vi till exempel ett portföljbolag som erbjuder friska, livskraftiga och produktiva hussyrsor för uppfödning till mat och foder, ett annat som utvecklar teknik för att framställa konstgödsel med endast vatten, luft och förnybar el, och flera bolag som arbetar med att ta fram behandlingsmetoder för cancer.

Läs mer..

Student och vill vässa ditt CV?

SLU Holding erbjuder möjligheter till kvalificerad arbetslivserfarenhet redan under studietiden. Vill du få användning av din utbildning innan examen, samtidigt som du kan skapa ett eget nätverk? Då tycker vi du ansöka om att bli studentkonsult.

Läs mer..

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35